May
02

Ngân sách tổ chức sự kiện

Ngân sách tổ chức sự kiện là vấn đề quan trọng hàng đầu trong tổ chức sự kiện. Việc dự toán ngân sách là công việc đầu tiên cần giải quyết của nhà quản lý sự kiện.Đây là yếu tố quyết định việc tổ chức sự kiện có thể được hay không cũng như mục tiêu sự kiện, quy mô tổ chức sự kiện.

Yêu cầu về ngân sách tổ chức sự kiện:

-          Nhà tổ chức sự kiện cần khẳng định được là có ngân sách hay không có.

-          Nhà tổ chức sự kiện cũng cần xác định rõ quy mô, vị trí, địa điểm tổ chức sự kiện chi phối ngân sách .

-          Nhà tổ chức sự kiện cần xác định trước ngân sách cho tổ chức sự kiện và lập kế hoạch trong phạm vi ngân sách cho phép.

Dự toán ngân sách

Trước hết, nhà tổ chức sự kiện phải dự kiến trước danh mục hàng hóa và dịch vụ cần thiết cho tổ chức sự kiện về số lượng chất lượng và chi phí. Cần có sự cố gắng dự liệu hàng hóa bắt buộc phải có thể lựa chọn bổ sung cho danh mục những hàng hóa dịch vụ đã loại trừ ban đầu. Ngược lại, nếu ngân sách dự toán thiếu hụt, Nhà tổ chức phải rà soát lại danh mục hàng hóa dịch vụ đã lựa chọn, tiếp tục loại trừ những hàng mục hàng hóa dịch vụ đã lựa chọn, tiếp tục loại trừ những hàng hóa dịch vụ kém mức độ cần thiết đối với tổ chức sự kiện bảo đảm tương ứng với ngân sách dự toán.
Dưới đây là danh mục những hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho tổ chức sự kiện thường có trong dự toán:

(Chuyên viên tổ chức sự kiện của Đại An Event sẽ tư vấn chi tiết các hạng mục phù hợp với loại hình sự kiện của bạn)

 1. Thư mời
 2. Thuê địa điểm tổ chức
 3. Diễn tập
 4. Thức ăn
 5. Đồ uống
 6. Trang trí
 7. Âm nhạc
 8. Giải trí
 9. Dẫn chương trình
 10. Nghe nhìn
 11. Ánh sáng
 12. Sân khấu
 13. Phim ảnh
 14. Quà tặng
 15. An ninh
 16. Chi phí nhân công
 17. Đoàn ca nhạc  – Nhóm múa
 18. Thực trạng thiết bị
 19. Vật liệu quảng cáo
 20. Các chi phí khác

Trên thực tế các sự kiện có thể khác nhau về tính chất, quy mô… do đó mà danh mục hàng hóa , dịch vụ cho từng sự kiện cụ thể là khác nhau. Nói cách khác, nhà tổ chức cần căn cứ vào nhu cầu thực tế của mỗi sự kiện cụ thể để lựa chọn và phân bổ ngân sách hợp lý.

 

Xem thêm:

Written by admin. Posted in Niềm Đam Mê

admin

About me on google + Đại An