May
13

Sàn nhảy

Sàn nhảy là một trong những hạng mục sự kiện đặc biệt, việc thiết kế, bố trí sự dụng cần được nhà tổ chức chuẩn bị chu đáo , bảo đảm không có sự cố khi sự kiện diễn ra.

Sự kiện có cần sàn nhảy không? Nếu trong kế hoạch có chỗ dành cho sàn nhảy thì bạn cần phải biết bạn cần một không gian rộng bao nhiêu (có thể dành 3m2 cho một người với sàn nhảy và 20m2 dành cho ban nhạc). Có thể có bao nhiêu người dùng sàn nhảy? Tất cả mọi người sẽ cùng nhảy một thời điểm hay chỉ một nửa, . . . Đối với những sự kiện đặc biệt hay buổi tiệc được thiết kế riêng thì thường có sẵn sàn nhảy.

san nhay

Sàn nhảy có thể là cố định hay casino online không cố định. Người tổ chức sự kiện cần kiểm tra và xem lại có cần sàn nhảy cố định không. Cũng có trường hợp sàn nhảy được giấu ở một nơi nào đó dưới thảm chẳng hạn và có thể được nhấc lên. Kiểm tra xem cần có bao nhiêu tầng tất cả và cấu trúc thế nào? Có chắc chắn không.

Có trường hợp bạn phải thuê sàn nhảy. Khi đó người tổ chức cần tính tới một ngân sách bổ sung cho việc thuê cũng như những chi phí cho việc lắp dựng và tháo dỡ sau sự kiện. Việc lắp đặt sàn nhảy phải phối hợp với việc lắp đặt các thiết bị nội thất khác như sân khấu.

 

Xem thêm:

Written by admin. Posted in Niềm Đam Mê

admin

About me on google + Đại An