May
09

Yếu tố âm thanh của sự kiện

Âm thanh là một trong những yếu tố quan trọng giúp tạo bầu không khí cho sự kiện. Do vậy cần sử dụng âm thanh thích hợp với loại hình sự kiện.  Các nhà tổ chức cần chú ý bố trí không gian cho các thiết bị và hoạt động âm thanh.

Hầu như tất cả các sự kiện đều cần có âm thanh, âm thanh cũng là một phương tiện truyền thông tin đối với khách mời tham dự sự kiện. Có rất ít sự kiện không có âm thanh.

cho thue am thanh anh sang

Cho thuê âm thanh

Ngôn ngữ trong sự kiện

Nhà tổ chức sự kiện cần xác định ngôn ngữ chủ đạo trong sự kiện. Dùng một hay một số ngôn ngữ khác nhau. Tùy theo đối tượng khách mời mà quyết định ngôn ngữ nào cho phù hợp. Ngôn ngữ phù hợp sẽ mang lại kết quả cao cho sự kiện.

Thiết kế và lặp đặt âm thanh

Cần bố trí vị trí thích hợp cho đơn vị phụ trách âm thanh. Họ có những thiết bị chuyên dụng như máy nhắc từ xa, các camera quay trực tiếp. Vị trí của họ có thể ở ngoài phòng họp, một số hoạt động của họ ở vị trí phía trên hay phía trước sân khấu.

Thời gian chuẩn bị cho âm thanh, thời gian cho tháo dỡ cũng là một vấn đề cần tính đến. Ngoài ra, phải bố trí thời gian để cho các bộ phận, các nhà cung cấp diễn tập. Yêu cầu xác định rõ thời gian khi nào diễn tập và diễn tập bao lâu. Phải đảm bảo có đủ không gian cho việc diễn tập diễn ra.

am thanh

Âm thanh chất lượng cao

Sẽ tốt hơn cả nếu các phần âm thanh, hình ảnh, ánh sáng, sân khấu được thực hiện bởi các nhà cung cấp riêng biệt. Ngược lại, nếu không như vậy thì nhà tổ chức phải xác định rõ việc gì làm trước, việc gì làm sau, những công việc nào có thể làm đồng thời.

 

Xem thêm:

Written by admin. Posted in Niềm Đam Mê

Tags:

admin

About me on google + Đại An