Liên hệ

Liên hệ Đại An Event: đơn vị tổ chức sự kiện, cung cấp thiết bị sự kiện, nhân sự sự kiện và các giải pháp truyền thông chuyên nghiệp.

Công ty TNHH Sự Kiện & Truyền Thông  Đại An
Số 93B – Đường nước Phần Lan – P. Tứ Liên – Q. Tây Hồ – Hà Nội
Phone: 0936.638.112
Email: daianevent@gmail.com
Website: http://daianevent.com/