Tên Hán Việt: Khiết phích trọng triệu chứng hoán vị giả/ 洁癖重症患者Tác giả: Phù Hoa/ 扶华Thể loại: Kinch dị, Phá ánĐộ dài: 66 chươngEdit + Design:
ndmot99