Thứ 2 Thứ đọng 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ đọng 6 Thứ đọng 7 công nhân Buổi Sáng (7h30 - 11h30) TS.BS.CKII.Hoàng Lương BS.CKII.Đỗ Kỳ Nhật THS.BS.CKII.Trần Quý Ngọc BS.CKII.Đỗ Kỳ Nhật THS.BS.CKII.Trần Quý Ngọc BS.CKII.Đỗ Kỳ Nhật Luân phiên ca trực THS.BS.Thái Phan Hưng BS.CKII.Vũ Văn Khánh BS.CKI.Nguyễn Đức Ngọc BS.CKII.Vũ Văn uống Khánh TS.BS.CKII.Hoàng Lương BS.CKII.Vũ Văn Khánh Luân phiên ca trực BS.CKI.Nguyễn Đức Ngọc THS.BS.CKII.Trương Kyên Tri THS.BS.Hoàng Long THS.BS.CKII.Trương Kyên Tri THS.BS.Thái Phan Hưng THS.BS.Đinc Tiến Trung Luân phiên ca trực THS.BS.Hoàng Long THS.BS.Trần Ngọc Quỳnh BS.CKI.Phạm Thị Phương thơm THS.BS.Trần Ngọc Quỳnh BS.CKI.Phạm Thị Pmùi hương BS.CKII.Phan Thị Thảo THS.BS.CKI.Trần Anh Tlỗi THS.BS.Đặng Nhật Quỳnh Nlỗi BS.CKII.Trịnh Thị Minh Hải THS.BS.Đinch Tiến Trung THS.BS.Đặng Nhật Quỳnh Nhỏng BS.CKI.Tạ Vnạp năng lượng Thuận THS.BS.CKI.Trương Thế Anh BS.CKII.Trần Cao Khoát THS.BS.CKII.Lê Thị Hồng Hải BS.CKII.Trần Cao Khoát BS.CKII.Trịnh Thị Minh Hải BS.CKII.Trần Cao Khoát BS.CKII.Trịnh Thị Minc Hải THS.BS.CKII.Lê Thị Hồng Hải BS.Nguyễn Kyên ổn Phong Buổi Chiều (13h00 - 16h30) THS.BS.CKII.Trần Quý Ngọc THS.BS.CKI.Trương Thế Anh BS.CKII.Vũ Vnạp năng lượng Khánh THS.BS.Đinh Tiến Trung BS.CKII.Phan Thị Thảo THS.BS.CKI.Trương Thế Anh BS.CKII.Trần Cao Khoát THS.BS.Thái Phan Hưng BS.CKII.Trịnh Thị Minch Hải BS.CKI.Nguyễn Đức Ngọc THS.BS.CKII.Lê Thị Hồng Hải THS.BS.CKII.Lê Thị Hồng Hải THS.BS.Đặng Nhật Quỳnh Như THS.BS.CKI.Trần Anh Thỏng BS.CKI.Phạm Thị Phương thơm THS.BS.CKII.Trương Kim Tri THS.BS.CKI.Trần Anh Thư THS.BS.Trần Ngọc Quỳnh Buổi Tối (17h00 - 19h45) BS.CKII.Trịnh Thị Minc Hải BS.CKI.Phạm Thị Phương THS.BS.CKII.Trần Quý Ngọc THS.BS.CKII.Lê Thị Hồng Hải BS.CKII.Vũ Vnạp năng lượng Khánh BS.Nguyễn Kim Phong THS.BS.Đinch Tiến Trung THS.BS.Đặng Nhật Quỳnh Nlỗi BS.CKI.Nguyễn Đức Ngọc THS.BS.Thái Phan Hưng THS.BS.Trần Ngọc Quỳnh THS.BS.Đinc Tiến Trung THS.BS.CKII.Trương Kim Tri


Bạn đang xem: Bệnh viện tai mũi họng giờ làm việc

Lịch khám bệnh

Quận 7
Thứ đọng 2 Thứ đọng 3 Thứ đọng 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ đọng 7 công nhân Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.CKII.Vũ Văn Khánh BS.Nguyễn Kyên ổn Phong TS.BS.CKII.Hoàng Lương THS.BS.Hoàng Long BS.Nguyễn Công Sơn THS.BS.CKI.Trần Anh Tlỗi Luân phiên ca trực Buổi Chiều (13h00 - 16h30) THS.BS.CKI.Trương Thế Anh THS.BS.Đinh Tiến Trung THS.BS.CKII.Trương Kim Tri THS.BS.Trần Ngọc Quỳnh BS.Nguyễn Công Sơn THS.BS.CKI.Trần Anh Tlỗi
Khoa Tiêu hóa ( Giờ làm việc : 7h30 – 11h30 )
Đặt hứa hẹn cùng với Bác sĩ Tiêu Hóa

Lịch đi khám bệnh

Quận 1
Thứ đọng 2 Thđọng 3 Thứ 4 Thđọng 5 Thứ 6 Thđọng 7 CN Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.CKI.Mai Thị Diệu Trinh BS.CKI.Mai Thị Diệu Trinc BS.Nguyễn Thúc Bội Huyền BS.Bùi Nhuận Quý BS.CKI.Mai Thị Diệu Trinch BS.Bùi Nhuận Quý BS.Đào Pmùi hương Oanh BS.Nguyễn Hữu Tiếng BS.Đào Phương thơm Oanh BS.Nguyễn Thúc Bội Huyền BS.Đào Phương thơm Oanh BS.Nguyễn Thị Tkhô nóng Tâm

Lịch xét nghiệm bệnh

Quận 7
Thứ đọng 2 Thứ đọng 3 Thđọng 4 Thứ 5 Thứ đọng 6 Thứ đọng 7 CN Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.Nguyễn Hữu Tiếng BS.Nguyễn Thúc Bội Huyền BS.Nguyễn Thị Tkhô giòn Tâm BS.Nguyễn Hữu Tiếng BS.Nguyễn Thúc Bội Huyền BS.Nguyễn Hữu Tiếng
Khoa Tlặng Mạch ( Giờ thao tác : 7h30 – 16h30 )
Đặt hứa hẹn với Bác sĩ Tim Mạch

Lịch đi khám bệnh

Quận 1
Thđọng 2 Thứ đọng 3 Thứ 4 Thđọng 5 Thứ 6 Thđọng 7 công nhân Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.CKI.Lê Thị Diệu Hồng BS.CKI.Nguyễn Thị Thu Tdiệt BS.CKI.Lê Thị Diệu Hồng BS.CKI.Nguyễn Thị Thu Tbỏ BS.CKI.Nguyễn Thị Thu Tdiệt BS.CKI.Lê Thị Diệu Hồng Buổi Chiều (13h30 - 16h30) BS.CKI.Lê Thị Diệu Hồng BS.CKI.Nguyễn Thị Thu Tbỏ BS.CKI.Lê Thị Diệu Hồng BS.CKI.Nguyễn Thị Thu Tdiệt BS.CKI.Nguyễn Thị Thu Tbỏ BS.CKI.Lê Thị Diệu Hồng

Lịch khám bệnh

Quận 7
Thđọng 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ đọng 5 Thứ đọng 6 Thứ 7 CN Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.CKI.Nguyễn Thị Thu Tbỏ BS.Lâm Thị Tú BS.CKI.Nguyễn Thị Thu Tdiệt BS.CKI.Lê Thị Diệu Hồng BS.Lâm Thị Tú BS.Lâm Thị Tú
Khoa Nha ( Giờ làm việc : 7h30 – 19h30 )
Đặt hứa với Bác sĩ Nha

Lịch xét nghiệm bệnh

Quận 1
Thứ 2 Thđọng 3 Thứ 4 Thứ đọng 5 Thứ 6 Thđọng 7 công nhân Buổi Sáng (7h30 - 11h30) THS.BS.Trần Phạm Hồng Nhung BS.Đặng Thị Xuân Mai THS.BS.Trần Phạm Hồng Nhung THS.BS.Trần Phạm Hồng Nhung BS.CKI.Lâm Thị Yến Hương THS.BS.Trần Phạm Hồng Nhung BS.Đặng Thị Xuân Mai THS.BS.Trần Phạm Hồng Nhung BS.CKI.Lâm Thị Yến Hương BS.Đặng Thị Xuân Mai BS.Đặng Thị Xuân Mai BS.Đặng Thị Xuân Mai Buổi Chiều (13h00 - 16h30) THS.BS.Trần Phạm Hồng Nhung THS.BS.Trần Phạm Hồng Nhung THS.BS.Trần Phạm Hồng Nhung THS.BS.Trần Phạm Hồng Nhung BS.CKI.Lâm Thị Yến Hương BS.CKI.Lâm Thị Yến Hương BS.CKI.Trần Thị Hoàng Quân BS.CKI.Lâm Thị Yến Hương BS.CKI.Trần Thị Hoàng Quân BS.CKI.Lâm Thị Yến Hương BS.CKI.Trần Thị Hoàng Quân Buổi Tối (17h00 - 19h00) BS.CKI.Trần Thị Hoàng Quân BS.CKI.Lâm Thị Yến Hương BS.CKI.Trần Thị Hoàng Quân BS.CKI.Lâm Thị Yến Hương BS.CKI.Trần Thị Hoàng Quân BS.CKI.Lâm Thị Yến Hương

Lịch xét nghiệm bệnh

Quận 7
Thứ 2 Thứ đọng 3 Thứ 4 Thứ 5 Thđọng 6 Thứ đọng 7 công nhân Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.CKI.Lâm Thị Yến Hương BS.Hồ Thị Kyên ổn Phương thơm BS.Hồ Thị Klặng Phương BS.Lê Thị Pmùi hương Tại BS.Phạm Thị Ngọc Yến BS.Lê Thị Phương Tại Buổi Chiều (13h00 - 16h30) BS.CKI.Lâm Thị Yến Hương BS.Hồ Thị Klặng Phương thơm BS.Hồ Thị Kyên Phương BS.Lê Thị Phương thơm Tại BS.Phạm Thị Ngọc Yến BS.Lê Thị Pmùi hương Tại
Khoa Cơ Xương Khớp ( Giờ thao tác : 7h30 – 16h30 )
Đặt hứa hẹn cùng với Bác sĩ Cơ Xương Khớp

Lịch xét nghiệm bệnh

Quận 1
Thđọng 2 Thứ 3 Thđọng 4 Thứ 5 Thứ 6 Thđọng 7 công nhân Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.Hồng Thị Minch Trí BS.Hồng Thị Minc Trí BS.Hồng Thị Minh Trí BS.Hồng Thị Minh Trí BS.Hồng Thị Minc Trí BS.Hồng Thị Minh Trí
Khoa Da liễu ( Giờ làm việc : 7h30 – 16h30 )
Đặt hẹn với Bác sĩ Da Liễu

Lịch thăm khám bệnh

Quận 1
Thứ đọng 2 Thđọng 3 Thứ 4 Thđọng 5 Thứ đọng 6 Thứ 7 công nhân Buổi Sáng (7h30 - 11h30) THS.BS.Trịnh Tấn Lập BS.Bùi Vnạp năng lượng Đức THS.BS.Trịnh Tấn Lập BS.Bùi Vnạp năng lượng Đức THS.BS.Trịnh Tấn Lập BS.Bùi Văn Đức Buổi Chiều (13h00 - 16h30) THS.BS.Trịnh Tấn Lập THS.BS.Trịnh Tấn Lập THS.BS.Trịnh Tấn Lập
Khoa Hô hấp ( Giờ làm việc : 7h30 – 16h30 )
Đặt hứa cùng với Bác sĩ Hô Hấp

Lịch đi khám bệnh

Quận 1
Thứ đọng 2 Thứ đọng 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thđọng 7 CN Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.CKII.Ngô Tkhô hanh Thúy BS.Hoàng Quang Minch Buổi Chiều (13h00 - 16h30) BS.CKII.Ngô Thanh khô Thúy
Khoa Mắt ( Giờ thao tác làm việc : 7h30 – 16h30 )
Đặt hứa hẹn với Bác sĩ Mắt

Lịch khám bệnh

Quận 1
Thứ đọng 2 Thứ 3 Thđọng 4 Thđọng 5 Thứ đọng 6 Thứ 7 công nhân Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.Trần Ngọc Tdiệt Tiên BS.Nguyễn Vnạp năng lượng Hảo BS.Nguyễn Văn Hảo BS.CKII.Ung Thị Hoài Yên BS.Nguyễn Văn uống Hảo BS.Trần Ngọc Tdiệt Tiên Buổi Chiều (13h00 - 16h30) BS.Trần Ngọc Tbỏ Tiên BS.Nguyễn Văn Hảo BS.Nguyễn Vnạp năng lượng Hảo BS.CKII.Ung Thị Hoài Yên BS.Nguyễn Vnạp năng lượng Hảo BS.Trần Ngọc Tdiệt Tiên

Lịch xét nghiệm bệnh

Quận 7
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ đọng 5 Thđọng 6 Thứ 7 CN Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.Nguyễn Thị Thủy BS.Nguyễn Thị Thủy BS.Nguyễn Thị Thủy BS.Nguyễn Thị Tbỏ BS.Nguyễn Thị Tbỏ BS.Nguyễn Thị Tbỏ Buổi Chiều (13h00 - 16h30) BS.Nguyễn Thị Tbỏ BS.Nguyễn Thị Tbỏ BS.Nguyễn Thị Tbỏ BS.Nguyễn Thị Thủy BS.Nguyễn Thị Tbỏ BS.Nguyễn Thị Tbỏ
Khoa Sản Phụ ( Giờ thao tác : 7h30 – 16h30 )
Đặt hẹn với Bác sĩ Sản Phụ

Lịch thăm khám bệnh

Quận 1
Thứ đọng 2 Thứ 3 Thứ đọng 4 Thứ 5 Thứ đọng 6 Thứ đọng 7 CN Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.Hoàng Minh Hạnh BS.Phạm Thị Klặng Tùng BS.Phạm Thị Kyên ổn Tùng BS.Hoàng Minc Hạnh BS.Nguyễn Thị Thanh Tsoát BS.Nguyễn Thị Tkhô hanh Trà soát Buổi Chiều (13h00 - 16h30) BS.Hoàng Minh Hạnh BS.Phạm Thị Kyên Tùng BS.Phạm Thị Kyên Tùng BS.Hoàng Minh Hạnh BS.Nguyễn Thị Thanh Tthẩm tra BS.Nguyễn Thị Tkhô cứng Tkiểm tra

Lịch xét nghiệm bệnh

Quận 7
Thứ 2 Thứ đọng 3 Thứ đọng 4 Thđọng 5 Thđọng 6 Thứ 7 công nhân Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.Nguyễn Thị Tkhô hanh Tsoát BS.Nguyễn Thị Tkhô cứng Tkiểm tra BS.Trần Thị Cđộ ẩm Tú BS.Hà Thị Thu Huyền BS.Phạm Thị Kyên Tùng BS.Phạm Thị Kim Tùng Buổi Chiều (13h00 - 16h30) BS.Phạm Thị Kyên ổn Tùng BS.Nguyễn Thị Thanh khô Tkiểm tra BS.Trần Thị Cđộ ẩm Tú BS.Hà Thị Thu Huyền BS.Phạm Thị Kyên ổn Tùng BS.Phạm Thị Kyên Tùng
Khoa Tổng quát - Nội ngày tiết ( Giờ thao tác : 7h30 – 16h30 )
Đặt hứa cùng với Bác sĩ Tổng Quát

Lịch thăm khám bệnh

Quận 1
Thứ 2 Thđọng 3 Thứ đọng 4 Thđọng 5 Thđọng 6 Thứ 7 CN Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.Ngô Tkhô giòn Thúy BS.Lâm Thị Tú BS.CKII.Tăng Ngọc Diệp BS.Lâm Thị Tú BS.CKI.Lê Thị Diệu Hồng BS.Nguyễn Tuấn Tkhô nóng Buổi Chiều (13h00 - 16h30) BS.Ngô Tkhô giòn Thúy BS.Lâm Thị Tú BS.CKII.Tăng Ngọc Diệp BS.Lâm Thị Tú BS.CKI.Lê Thị Diệu Hồng BS.Nguyễn Tuấn Thanh hao

Lịch xét nghiệm bệnh

Quận 7
Thứ đọng 2 Thứ đọng 3 Thứ 4 Thứ 5 Thđọng 6 Thứ 7 công nhân Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.Lâm Thị Tú BS.Nguyễn Dương Quốc Phương BS.Ngô Tkhô nóng Thúy BS.Võ Minc Tuấn BS.Lâm Thị Tú BS.Nguyễn Dương Quốc Phương Buổi Chiều (13h00 - 16h30) BS.Lâm Thị Tú BS.Nguyễn Dương Quốc Pmùi hương BS.Ngô Tkhô cứng Thúy BS.Võ Minch Tuấn BS.Lâm Thị Tú BS.Nguyễn Dương Quốc Phương
Khoa Ngoại ( Giờ thao tác : 7h30 – 16h30 )

Lịch xét nghiệm bệnh

Quận 1
Thứ 2 Thđọng 3 Thđọng 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ đọng 7 công nhân Buổi Sáng (7h30 - 11h30) THS.BS.Trịnh Tấn Lập BS.Bùi Văn uống Đức THS.BS.Trịnh Tấn Lập BS.Bùi Văn Đức THS.BS.Trịnh Tấn Lập BS.Bùi Vnạp năng lượng Đức Buổi Chiều (13h00 - 16h30) THS.BS.Trịnh Tấn Lập THS.BS.Trịnh Tấn Lập THS.BS.Trịnh Tấn Lập THS.BS.Trịnh Tấn Lập
Khoa Chẩn đoán Tấm hình ( Giờ thao tác : 7h30 – 19h45 )

Lịch đi khám bệnh

Quận 1
Thđọng 2 Thứ đọng 3 Thđọng 4 Thđọng 5 Thứ đọng 6 Thđọng 7 công nhân Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.Nguyễn Duy Bình BS.Nguyễn Duy Bình BS.Nguyễn Duy Bình BS.Nguyễn Duy Bình BS.Nguyễn Duy Bình BS.Nguyễn Duy Bình BS.CKIKim Bun Thươne BS.CKIKyên ổn Bun Thươne BS.CKIKim Bun Thươne BS.CKIKyên Bun Thươne BS.CKIKim Bun Thươne BS.CKIKim Bun Thươne THS.BS.Trịnh Tấn Lập THS.BS.Trịnh Tấn Lập BS.Nguyễn Thị Bông BS.Phạm Thị Phượng THS.BS.Trịnh Tấn Lập THS.BS.Trịnh Tấn Lập BS.Nguyễn Thị Bông BS.Nguyễn Thị Bông BS.Vương Thị Yến BS.Lê Thị Bích Thoa BS.Phạm Thị Phượng BS.Nguyễn Thị Bông BS.Vũ Việt Vân BS.Lê Thị Bích Thoa BSLâm Thị Ngọc Bích BS.Lê Thị Bích Thoa BS.Hồ Thu Ba Buổi Chiều (13h00 - 16h30) BS.Nguyễn Duy Bình BS.Nguyễn Duy Bình BS.Nguyễn Duy Bình BS.Nguyễn Duy Bình BS.Nguyễn Duy Bình BS.Nguyễn Duy Bình BS.CKIKim Bun Thươne BS.CKIKyên Bun Thươne BS.CKIKyên Bun Thươne BS.CKIKyên Bun Thươne BS.CKIKyên Bun Thươne BS.CKIKyên ổn Bun Thươne BS.Nguyễn Thị Bông THS.BS.Trịnh Tấn Lập BSLâm Thị Ngọc Bích THS.BS.Trịnh Tấn Lập THS.BS.Trịnh Tấn Lập THS.BS.Trịnh Tấn Lập BS.Nguyễn Thị Bông BS.Lê Thị Bích Thoa BS.Vương Thị Yến BS.Lê Thị Bích Thoa BS.Lê Thị Bích Thoa BS.Nguyễn Thị Bông BS.Vũ Việt Vân BS.Hồ Thu Ba
Khoa Tai Mũi Họng ( Giờ thao tác : 7h30 – 19h45 )
Đặt hẹn với Bác sĩ Tai Mũi Họng


Xem thêm: Cách Chơi Tập Kích Giỏi Không Khó Một Chút Nào, Các Trò Chơi Sinh Hoạt Tập Thể

Lịch đi khám bệnh

Quận 1
Thứ đọng 2 Thứ 3 Thứ đọng 4 Thứ 5 Thứ 6 Thđọng 7 CN Buổi Sáng (7h30 - 11h30) TS.BS.CKII.Hoàng Lương BS.CKII.Đỗ Kỳ Nhật THS.BS.CKII.Trần Quý Ngọc BS.CKII.Đỗ Kỳ Nhật THS.BS.CKII.Trần Quý Ngọc BS.CKII.Đỗ Kỳ Nhật Luân phiên ca trực THS.BS.Thái Phan Hưng BS.CKII.Vũ Vnạp năng lượng Khánh BS.CKI.Nguyễn Đức Ngọc BS.CKII.Vũ Vnạp năng lượng Khánh TS.BS.CKII.Hoàng Lương BS.CKII.Vũ Văn uống Khánh Luân phiên ca trực BS.CKI.Nguyễn Đức Ngọc THS.BS.CKII.Trương Kyên Tri THS.BS.Hoàng Long THS.BS.CKII.Trương Kim Tri THS.BS.Thái Phan Hưng THS.BS.Đinch Tiến Trung Luân phiên ca trực THS.BS.Hoàng Long THS.BS.Trần Ngọc Quỳnh BS.CKI.Phạm Thị Pmùi hương THS.BS.Trần Ngọc Quỳnh BS.CKI.Phạm Thị Phương thơm BS.CKII.Phan Thị Thảo THS.BS.CKI.Trần Anh Tlỗi THS.BS.Đặng Nhật Quỳnh Nlỗi BS.CKII.Trịnh Thị Minch Hải THS.BS.Đinc Tiến Trung THS.BS.Đặng Nhật Quỳnh Như BS.CKI.Tạ Vnạp năng lượng Thuận THS.BS.CKI.Trương Thế Anh BS.CKII.Trần Cao Khoát THS.BS.CKII.Lê Thị Hồng Hải BS.CKII.Trần Cao Khoát BS.CKII.Trịnh Thị Minc Hải BS.CKII.Trần Cao Khoát BS.CKII.Trịnh Thị Minh Hải THS.BS.CKII.Lê Thị Hồng Hải BS.Nguyễn Kyên Phong Buổi Chiều (13h00 - 16h30) THS.BS.CKII.Trần Quý Ngọc THS.BS.CKI.Trương Thế Anh BS.CKII.Vũ Vnạp năng lượng Khánh THS.BS.Đinc Tiến Trung BS.CKII.Phan Thị Thảo THS.BS.CKI.Trương Thế Anh BS.CKII.Trần Cao Khoát THS.BS.Thái Phan Hưng BS.CKII.Trịnh Thị Minh Hải BS.CKI.Nguyễn Đức Ngọc THS.BS.CKII.Lê Thị Hồng Hải THS.BS.CKII.Lê Thị Hồng Hải THS.BS.Đặng Nhật Quỳnh Như THS.BS.CKI.Trần Anh Tlỗi BS.CKI.Phạm Thị Phương thơm THS.BS.CKII.Trương Kim Tri THS.BS.CKI.Trần Anh Thỏng THS.BS.Trần Ngọc Quỳnh Buổi Tối (17h00 - 19h45) BS.CKII.Trịnh Thị Minch Hải BS.CKI.Phạm Thị Phương thơm THS.BS.CKII.Trần Quý Ngọc THS.BS.CKII.Lê Thị Hồng Hải BS.CKII.Vũ Vnạp năng lượng Khánh BS.Nguyễn Kyên ổn Phong THS.BS.Đinc Tiến Trung THS.BS.Đặng Nhật Quỳnh Nlỗi BS.CKI.Nguyễn Đức Ngọc THS.BS.Thái Phan Hưng THS.BS.Trần Ngọc Quỳnh THS.BS.Đinc Tiến Trung THS.BS.CKII.Trương Klặng Tri

Lịch đi khám bệnh

Quận 7
Thứ 2 Thứ 3 Thđọng 4 Thứ 5 Thứ 6 Thđọng 7 CN Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.CKII.Vũ Vnạp năng lượng Khánh BS.Nguyễn Kim Phong TS.BS.CKII.Hoàng Lương THS.BS.Hoàng Long BS.Nguyễn Công Sơn THS.BS.CKI.Trần Anh Thỏng Luân phiên ca trực Buổi Chiều (13h00 - 16h30) THS.BS.CKI.Trương Thế Anh THS.BS.Đinh Tiến Trung THS.BS.CKII.Trương Kyên ổn Tri THS.BS.Trần Ngọc Quỳnh BS.Nguyễn Công Sơn THS.BS.CKI.Trần Anh Thư
Khoa Tiêu hóa ( Giờ thao tác : 7h30 – 11h30 )
Đặt hứa hẹn với Bác sĩ Tiêu Hóa

Lịch thăm khám bệnh

Quận 1
Thđọng 2 Thứ đọng 3 Thứ đọng 4 Thđọng 5 Thứ đọng 6 Thđọng 7 công nhân Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.CKI.Mai Thị Diệu Trinch BS.CKI.Mai Thị Diệu Trinc BS.Nguyễn Thúc Bội Huyền BS.Bùi Nhuận Quý BS.CKI.Mai Thị Diệu Trinh BS.Bùi Nhuận Quý BS.Đào Pmùi hương Oanh BS.Nguyễn Hữu Tiếng BS.Đào Pmùi hương Oanh BS.Nguyễn Thúc Bội Huyền BS.Đào Pmùi hương Oanh BS.Nguyễn Thị Thanh hao Tâm

Lịch thăm khám bệnh

Quận 7
Thứ đọng 2 Thứ đọng 3 Thđọng 4 Thứ đọng 5 Thứ 6 Thứ đọng 7 CN Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.Nguyễn Hữu Tiếng BS.Nguyễn Thúc Bội Huyền BS.Nguyễn Thị Tkhô giòn Tâm BS.Nguyễn Hữu Tiếng BS.Nguyễn Thúc Bội Huyền BS.Nguyễn Hữu Tiếng
Khoa Tyên ổn Mạch ( Giờ thao tác làm việc : 7h30 – 16h30 )
Đặt hứa hẹn với Bác sĩ Tim Mạch

Lịch khám bệnh

Quận 1
Thđọng 2 Thứ đọng 3 Thứ đọng 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ đọng 7 công nhân Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.CKI.Lê Thị Diệu Hồng BS.CKI.Nguyễn Thị Thu Tbỏ BS.CKI.Lê Thị Diệu Hồng BS.CKI.Nguyễn Thị Thu Thủy BS.CKI.Nguyễn Thị Thu Tdiệt BS.CKI.Lê Thị Diệu Hồng Buổi Chiều (13h30 - 16h30) BS.CKI.Lê Thị Diệu Hồng BS.CKI.Nguyễn Thị Thu Tdiệt BS.CKI.Lê Thị Diệu Hồng BS.CKI.Nguyễn Thị Thu Thủy BS.CKI.Nguyễn Thị Thu Thủy BS.CKI.Lê Thị Diệu Hồng

Lịch khám bệnh

Quận 7
Thứ 2 Thứ đọng 3 Thứ 4 Thứ đọng 5 Thđọng 6 Thứ 7 CN Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.CKI.Nguyễn Thị Thu Thủy BS.Lâm Thị Tú BS.CKI.Nguyễn Thị Thu Thủy BS.CKI.Lê Thị Diệu Hồng BS.Lâm Thị Tú BS.Lâm Thị Tú
Khoa Nha ( Giờ làm việc : 7h30 – 19h30 )
Đặt hứa hẹn với Bác sĩ Nha

Lịch khám bệnh

Quận 1
Thứ 2 Thứ đọng 3 Thứ 4 Thđọng 5 Thứ đọng 6 Thứ đọng 7 công nhân Buổi Sáng (7h30 - 11h30) THS.BS.Trần Phạm Hồng Nhung BS.Đặng Thị Xuân Mai THS.BS.Trần Phạm Hồng Nhung THS.BS.Trần Phạm Hồng Nhung BS.CKI.Lâm Thị Yến Hương THS.BS.Trần Phạm Hồng Nhung BS.Đặng Thị Xuân Mai THS.BS.Trần Phạm Hồng Nhung BS.CKI.Lâm Thị Yến Hương BS.Đặng Thị Xuân Mai BS.Đặng Thị Xuân Mai BS.Đặng Thị Xuân Mai Buổi Chiều (13h00 - 16h30) THS.BS.Trần Phạm Hồng Nhung THS.BS.Trần Phạm Hồng Nhung THS.BS.Trần Phạm Hồng Nhung THS.BS.Trần Phạm Hồng Nhung BS.CKI.Lâm Thị Yến Hương BS.CKI.Lâm Thị Yến Hương BS.CKI.Trần Thị Hoàng Quân BS.CKI.Lâm Thị Yến Hương BS.CKI.Trần Thị Hoàng Quân BS.CKI.Lâm Thị Yến Hương BS.CKI.Trần Thị Hoàng Quân Buổi Tối (17h00 - 19h00) BS.CKI.Trần Thị Hoàng Quân BS.CKI.Lâm Thị Yến Hương BS.CKI.Trần Thị Hoàng Quân BS.CKI.Lâm Thị Yến Hương BS.CKI.Trần Thị Hoàng Quân BS.CKI.Lâm Thị Yến Hương

Lịch xét nghiệm bệnh

Quận 7
Thứ đọng 2 Thđọng 3 Thđọng 4 Thứ 5 Thđọng 6 Thứ đọng 7 công nhân Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.CKI.Lâm Thị Yến Hương BS.Hồ Thị Kyên ổn Pmùi hương BS.Hồ Thị Kim Phương BS.Lê Thị Pmùi hương Tại BS.Phạm Thị Ngọc Yến BS.Lê Thị Phương Tại Buổi Chiều (13h00 - 16h30) BS.CKI.Lâm Thị Yến Hương BS.Hồ Thị Klặng Phương thơm BS.Hồ Thị Klặng Pmùi hương BS.Lê Thị Pmùi hương Tại BS.Phạm Thị Ngọc Yến BS.Lê Thị Phương Tại
Khoa Cơ Xương Khớp ( Giờ thao tác làm việc : 7h30 – 16h30 )
Đặt hứa cùng với Bác sĩ Cơ Xương Khớp

Lịch đi khám bệnh

Quận 1
Thđọng 2 Thứ đọng 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ đọng 6 Thứ 7 CN Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.Hồng Thị Minh Trí BS.Hồng Thị Minh Trí BS.Hồng Thị Minc Trí BS.Hồng Thị Minh Trí BS.Hồng Thị Minc Trí BS.Hồng Thị Minc Trí
Khoa Da liễu ( Giờ thao tác làm việc : 7h30 – 16h30 )
Đặt hứa hẹn cùng với Bác sĩ Da Liễu

Lịch thăm khám bệnh

Quận 1
Thứ 2 Thứ đọng 3 Thứ đọng 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ đọng 7 CN Buổi Sáng (7h30 - 11h30) THS.BS.Trịnh Tấn Lập BS.Bùi Vnạp năng lượng Đức THS.BS.Trịnh Tấn Lập BS.Bùi Văn uống Đức THS.BS.Trịnh Tấn Lập BS.Bùi Văn uống Đức Buổi Chiều (13h00 - 16h30) THS.BS.Trịnh Tấn Lập THS.BS.Trịnh Tấn Lập THS.BS.Trịnh Tấn Lập
Khoa Hô hấp ( Giờ thao tác : 7h30 – 16h30 )
Đặt hứa cùng với Bác sĩ Hô Hấp

Lịch thăm khám bệnh

Quận 1
Thđọng 2 Thứ 3 Thđọng 4 Thđọng 5 Thđọng 6 Thứ 7 CN Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.CKII.Ngô Tkhô cứng Thúy BS.Hoàng Quang Minh Buổi Chiều (13h00 - 16h30) BS.CKII.Ngô Thanh hao Thúy
Khoa Mắt ( Giờ thao tác : 7h30 – 16h30 )
Đặt hẹn với Bác sĩ Mắt

Lịch thăm khám bệnh

Quận 1
Thđọng 2 Thứ 3 Thứ đọng 4 Thứ đọng 5 Thđọng 6 Thứ đọng 7 công nhân Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.Trần Ngọc Thủy Tiên BS.Nguyễn Văn uống Hảo BS.Nguyễn Văn Hảo BS.CKII.Ung Thị Hoài Yên BS.Nguyễn Vnạp năng lượng Hảo BS.Trần Ngọc Tbỏ Tiên Buổi Chiều (13h00 - 16h30) BS.Trần Ngọc Thủy Tiên BS.Nguyễn Văn Hảo BS.Nguyễn Vnạp năng lượng Hảo BS.CKII.Ung Thị Hoài Yên BS.Nguyễn Văn uống Hảo BS.Trần Ngọc Thủy Tiên

Lịch khám bệnh

Quận 7
Thứ đọng 2 Thđọng 3 Thđọng 4 Thđọng 5 Thứ đọng 6 Thđọng 7 CN Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.Nguyễn Thị Tdiệt BS.Nguyễn Thị Tdiệt BS.Nguyễn Thị Thủy BS.Nguyễn Thị Tdiệt BS.Nguyễn Thị Thủy BS.Nguyễn Thị Thủy Buổi Chiều (13h00 - 16h30) BS.Nguyễn Thị Tbỏ BS.Nguyễn Thị Tdiệt BS.Nguyễn Thị Tbỏ BS.Nguyễn Thị Tdiệt BS.Nguyễn Thị Tdiệt BS.Nguyễn Thị Tdiệt
Khoa Sản Phụ ( Giờ thao tác : 7h30 – 16h30 )
Đặt hẹn cùng với Bác sĩ Sản Phụ

Lịch xét nghiệm bệnh

Quận 1
Thứ đọng 2 Thứ 3 Thđọng 4 Thđọng 5 Thứ 6 Thứ đọng 7 CN Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.Hoàng Minch Hạnh BS.Phạm Thị Kyên ổn Tùng BS.Phạm Thị Kyên ổn Tùng BS.Hoàng Minc Hạnh BS.Nguyễn Thị Thanh hao Tsoát BS.Nguyễn Thị Thanh Tkiểm tra Buổi Chiều (13h00 - 16h30) BS.Hoàng Minh Hạnh BS.Phạm Thị Kyên ổn Tùng BS.Phạm Thị Kyên Tùng BS.Hoàng Minch Hạnh BS.Nguyễn Thị Thanh khô Tkiểm tra BS.Nguyễn Thị Thanh khô Tthẩm tra

Lịch xét nghiệm bệnh

Quận 7
Thứ đọng 2 Thứ đọng 3 Thđọng 4 Thứ 5 Thứ đọng 6 Thứ 7 công nhân Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.Nguyễn Thị Tkhô cứng Trà soát BS.Nguyễn Thị Tkhô hanh Trà BS.Trần Thị Cẩm Tú BS.Hà Thị Thu Huyền BS.Phạm Thị Kyên ổn Tùng BS.Phạm Thị Klặng Tùng Buổi Chiều (13h00 - 16h30) BS.Phạm Thị Kyên Tùng BS.Nguyễn Thị Thanh hao Tkiểm tra BS.Trần Thị Cđộ ẩm Tú BS.Hà Thị Thu Huyền BS.Phạm Thị Kyên Tùng BS.Phạm Thị Kyên ổn Tùng
Khoa Tổng quát mắng - Nội máu ( Giờ làm việc : 7h30 – 16h30 )
Đặt hứa hẹn với Bác sĩ Tổng Quát

Lịch xét nghiệm bệnh

Quận 1
Thứ đọng 2 Thứ 3 Thứ đọng 4 Thứ 5 Thứ đọng 6 Thứ đọng 7 công nhân Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.Ngô Thanh khô Thúy BS.Lâm Thị Tú BS.CKII.Tăng Ngọc Diệp BS.Lâm Thị Tú BS.CKI.Lê Thị Diệu Hồng BS.Nguyễn Tuấn Tkhô cứng Buổi Chiều (13h00 - 16h30) BS.Ngô Thanh khô Thúy BS.Lâm Thị Tú BS.CKII.Tăng Ngọc Diệp BS.Lâm Thị Tú BS.CKI.Lê Thị Diệu Hồng BS.Nguyễn Tuấn Tkhô giòn

Lịch khám bệnh

Quận 7
Thđọng 2 Thđọng 3 Thứ đọng 4 Thđọng 5 Thđọng 6 Thđọng 7 công nhân Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.Lâm Thị Tú BS.Nguyễn Dương Quốc Pmùi hương BS.Ngô Thanh hao Thúy BS.Võ Minc Tuấn BS.Lâm Thị Tú BS.Nguyễn Dương Quốc Phương Buổi Chiều (13h00 - 16h30) BS.Lâm Thị Tú BS.Nguyễn Dương Quốc Phương BS.Ngô Tkhô cứng Thúy BS.Võ Minh Tuấn BS.Lâm Thị Tú BS.Nguyễn Dương Quốc Pmùi hương
Khoa Ngoại ( Giờ thao tác : 7h30 – 16h30 )

Lịch khám bệnh

Quận 1
Thứ 2 Thđọng 3 Thđọng 4 Thứ đọng 5 Thứ đọng 6 Thứ đọng 7 CN Buổi Sáng (7h30 - 11h30) THS.BS.Trịnh Tấn Lập BS.Bùi Văn uống Đức THS.BS.Trịnh Tấn Lập BS.Bùi Văn Đức THS.BS.Trịnh Tấn Lập BS.Bùi Văn uống Đức Buổi Chiều (13h00 - 16h30) THS.BS.Trịnh Tấn Lập THS.BS.Trịnh Tấn Lập THS.BS.Trịnh Tấn Lập THS.BS.Trịnh Tấn Lập
Khoa Chẩn đoán Tấm hình ( Giờ làm việc : 7h30 – 19h45 )

Lịch khám bệnh

Quận 1


Xem thêm: Sửa Lỗi Chuột Click Đúp - 6 Cách Sửa Lỗi Chuột Double Click Cùng Myboss

Thứ đọng 2 Thứ đọng 3 Thứ đọng 4 Thứ đọng 5 Thứ 6 Thđọng 7 công nhân Buổi Sáng (7h30 - 11h30) BS.Nguyễn Duy Bình BS.Nguyễn Duy Bình BS.Nguyễn Duy Bình BS.Nguyễn Duy Bình BS.Nguyễn Duy Bình BS.Nguyễn Duy Bình BS.CKIKim Bun Thươne BS.CKIKlặng Bun Thươne BS.CKIKlặng Bun Thươne BS.CKIKyên ổn Bun Thươne BS.CKIKyên ổn Bun Thươne BS.CKIKlặng Bun Thươne THS.BS.Trịnh Tấn Lập THS.BS.Trịnh Tấn Lập BS.Nguyễn Thị Bông BS.Phạm Thị Phượng THS.BS.Trịnh Tấn Lập THS.BS.Trịnh Tấn Lập BS.Nguyễn Thị Bông BS.Nguyễn Thị Bông BS.Vương Thị Yến BS.Lê Thị Bích Thoa BS.Phạm Thị Phượng BS.Nguyễn Thị Bông BS.Vũ Việt Vân BS.Lê Thị Bích Thoa BSLâm Thị Ngọc Bích BS.Lê Thị Bích Thoa BS.Hồ Thu Ba Buổi Chiều (13h00 - 16h30) BS.Nguyễn Duy Bình BS.Nguyễn Duy Bình BS.Nguyễn Duy Bình BS.Nguyễn Duy Bình BS.Nguyễn Duy Bình BS.Nguyễn Duy Bình BS.CKIKyên ổn Bun Thươne BS.CKIKlặng Bun Thươne BS.CKIKyên ổn Bun Thươne BS.CKIKlặng Bun Thươne BS.CKIKlặng Bun Thươne BS.CKIKyên ổn Bun Thươne BS.Nguyễn Thị Bông THS.BS.Trịnh Tấn Lập BSLâm Thị Ngọc Bích THS.BS.Trịnh Tấn Lập THS.BS.Trịnh Tấn Lập THS.BS.Trịnh Tấn Lập BS.Nguyễn Thị Bông BS.Lê Thị Bích Thoa BS.Vương Thị Yến BS.Lê Thị Bích Thoa BS.Lê Thị Bích Thoa BS.Nguyễn Thị Bông BS.Vũ Việt Vân BS.Hồ Thu Ba

Chuyên mục: Sức Khỏe