MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 1138/HD-UBTVQH13

TPhường. hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016

HƯỚNG DẪN

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNCÁC CẤP NHIỆM KỲ năm nhâm thìn - 2021

Cnạp năng lượng cứ vào lý lẽ của Luật tổ chứccơ quan ban ngành địa phương, Ủy ban thường vụ Quốchội khuyên bảo về bài toán tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân những cung cấp nhiệmkỳ 2016 - 2021 như sau:

1. Thời gian tiếnhành kỳ họp

Thời gian tiến hành kỳ họp đầu tiên củaHội đồng quần chúng những cung cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được thực hiện theo giải pháp tạikhoản 1 Điều 80 của Luật tổ chức chính quyền địa phương thơm, Cụthể: "Kỳ họp trước tiên của Hội đồngnhân dân khóa mới được tập trung lờ lững nhấtlà 45 ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhândân; so với địa pmùi hương bao gồm bầu cử lại, bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dânhoặc lùi ngày bầu cử thì thời hạn triệu tập kỳ họpthứ nhất được xem từ thời điểm ngày bầu cử lại, thai cử thêm".

Bạn đang xem: Hướng dẫn tổ chức kỳ họp thứ nhất hđnd nhiệm kỳ 2016-2021

2. Việc triệu tậpvà nhà tọa kỳ họp trang bị nhất

a) Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhândân những cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 bởi Chủ tịch, Quyền Chủ tịch Hội đồng nhân dâncùng cung cấp nhiệm kỳ 2011 - năm 2016 triệu tập. Trườnghợp khuyết Chủ tịch Hội đồng quần chúng thì một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dântập trung. Trường phù hợp ktiết cả Chủ tịch, Quyền Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thì Thườngtrực Hội đồng dân chúng cung cấp trên trực tiếp (đối với ngôi trường hợp ktiết Chủ tịch,Quyền Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng dân chúng cấp thị trấn, cung cấp xã) hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội (đối với ngôi trường hợpktiết Chủ tịch, Quyền Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quần chúng. # cấp cho tỉnh) chỉ định Triệu tập viên để triệu tập và nhà tọakỳ họp đầu tiên cho đến Lúc Hội đồng nhân dân bầu được Chủ tịch Hộiđồng quần chúng. # khóa mới.

b) Đối với những địa phương thực hiệnthí điểm ko tổ chức Hội đồng quần chúng huyện, quận, phường, Thườngtrực Hội đồng quần chúng. # cấp bên trên thẳng chỉ định Triệu tậpviên nhằm triệu tập kỳ họp trước tiên của Hội đồng nhân dân; riêng Triệu tập viên kỳhọp Hội đồng dân chúng phường nằm trong quận thì vị Thường trực Hội đồng nhân dânđô thị trực nằm trong trung ương chỉ định và hướng dẫn. Triệu tập viênđược chỉ định và hướng dẫn tiến hành câu hỏi nhà tọa kỳ họp trước tiên cho đếnLúc Hội đồng nhân dân bầu được Chủ tịch Hội đồng dân chúng khóa mới..

c) Cơ quan tiền gồm thẩmquyền nêu trên điểm a với điểm b mục này phát hành nghị quyếtvề việc hướng đẫn Triệu tập viên.

3. Chương thơm trìnhthao tác trên kỳ họp sản phẩm nhất

a) Thường trực Hội đồng nhân dân nhiệmkỳ 2011-năm nhâm thìn hoặc người triệu tập kỳ họp (trong ngôi trường phù hợp khuyết Thường trực Hộiđồng quần chúng khóa trước) bao gồm trách nhiệm sẵn sàng dự kiến lịch trình kỳ họptrước tiên của Hội đồng quần chúng. # thuộc cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trình Hội đồng nhândân khóa new để mắt tới, đưa ra quyết định.

Dự con kiến công tác kỳ họp được gửimang lại đại biểu Hội đồng nhân dân cùng với đưa ra quyết định triệu tập kỳ họp đầu tiên chậmtốt nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

b) Căn uống cứ đọng tình trạng thực tế của từng địa phương, Hội đồng quần chúng. # hoàn toàn có thể thực hiện phiên họp trù bị đểđưa ra quyết định câu chữ thuộc lịch trình kỳ họp và bàn một số trong những vụ việc liên quantrước khi knhị mạc kỳ họp chính thức.

c) Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhândân tiến hành các các bước theo trình tự sau đây:

(1) Knhì mạc, trải qua chương trình kỳ họp:

- Chào cờ, cử Quốc ca;

- Chủ tọa gọi diễn văn knhị mạc kỳ họp;

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhândân khóa trước hoặc tín đồ triệu tập kỳ họp report về dựcon kiến chương trình kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân;

- Hội đồng dân chúng biểu quyết thôngqua lịch trình kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

(2) Ủyban bầu cử cùng cung cấp báo cáo công dụng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dânnhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo kết quả xác nhận tứ cách đại biểu Hội đồng nhândân nhiệm kỳ 2016-2021.

(3) Hội đồng nhân dân thực hiện bầunhững chức vụ trực thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân theo trình từ biện pháp tạimục 5 của Hướng dẫn này.

(4) Hội đồng dân chúng nghe những báocáo và triển khai những nội dung không giống (nếu như có) nêu trên mục 6 của Hướng dẫn này.

(5) Bế mạc kỳ họp:

- Chủ tịch Hội đồng quần chúng khóa mớiphát âm diễn văn bế mạc kỳ họp;

- Chào cờ, cử Quốc ca.

4. Cách thức quyếtđịnh các vấn đề trên kỳ họp vật dụng nhất

a) Hội đồng nhân dân quyết định biểuquyết bằng giơ tay hoặc biểu quyết bằng khối hệ thống biểu quyết năng lượng điện tử đối với cácvụ việc sau đây:

- Thông qua lịch trình kỳ họp hoặc kiểm soát và điều chỉnh công tác kỳ họp;

- Thông qua Nghị quyết về bài toán thànhlập Ban dân tộc bản địa (nếu có);

- Bầu Ban kiểm phiếu;

- Thông qua quyết nghị về Việc bầu chứcdanh nằm trong thẩm quyền của Hội đồng quần chúng với những quyết nghị khác (ví như có);

- Thông qua quyết nghị về bài toán tổ chứccác kỳ họp thường xuyên lệ năm 2016;

- Quyết định các văn bản khác (giả dụ có),trừ những văn bản nêu tại điểm b mục này.

b) Hội đồng quần chúng. # đưa ra quyết định bằnghình thức bỏ phiếu kín đáo đối với các vấn đề sau đây:

- Bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch,Trưởng ban, Phó Trưởng ban cùng ChánhVăn uống chống Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân; Hội thẩmquần chúng. # của Tòa án nhân dân cùng cấp;

- Quyết định các vấn đề khác nhưng Hội đồngquần chúng. # xét thấy cần thiết nên dùng vẻ ngoài bỏ phiếu kín đáo.

5. Việc thai cácchức danh trực thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân

a) Việc bầu các chức vụ thuộcthẩm quyền củaHội đồng nhân dân được thực hiện theo trìnhtự sau đây:

(1) Bầu Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa kỳ họpgiới thiệu nhân sự để Hội đồng nhân dân thai Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu gồm từcha mang đến bảy member tất cả Trưởng ban và những Ủy viên là đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 -2021.

Thành viên của Ban kiểm phiếu không đồng thời là fan mang tên vào danhsách nhằm Hội đồng quần chúng. # bầu những chức vụ ở trong thẩm quyền. Trường hòa hợp thànhviên Ban kiểm phiếu ứng cử hoặc được giới thiệu ứng cử đểthai duy trì một trong các chuyên dụng cho nói bên trên thì Chủ tọa kỳ họp đề xuất member đórút ít khỏi Ban kiểm phiếu; Chủ tọa kỳ họp ý kiến đề nghị Hội đồngdân chúng chú ý, đưa ra quyết định vấn đề thai bổ sung cập nhật thành viên của Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu bao gồm trách nhiệm thịnh hành,lí giải giấy tờ thủ tục, trình từ bỏ bỏ phiếu, kiểm phiếu với công bốkết quả bầu các chức vụ vày Hội đồng dân chúng bầu. Ban kiểmphiếu hết trách nhiệm sau khi câu hỏi thai các chức vụ vẫn chấm dứt.

Ban kiểm phiếu xác minh tác dụng thai cửcủa Hội đồng dân chúng theo cách thức sau đây:

+ Người được thừa nửa số phiếu thai hợplệ so với toàn bô đại biểu Hội đồng quần chúng. # cùng được rất nhiều phiếu hơn thế thì trúngcử;

+ Trong ngôi trường hợp và một dịch vụ mà lại không ít người dân được số phiếungang bằng cùng đạt quá nửa số phiếu đối với tổng cộng đại biểuHội đồng quần chúng. # thì Hội đồng dân chúng bầu lại phục vụ này trong các rất nhiều ngườiđược số phiếu ngang nhau. Trong số những người được bầu lại, người được số phiếunhiều hơn là fan trúng cử; giả dụ bầu lại mà không ít người vẫn được số phiếu ngangnhau thì fan các tuổi rộng là bạn trúng cử.

(2) Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dântrong những các đại biểu Hội đồng quần chúng nhiệm kỳ năm 2016 - 2021 theo sự giới thiệucủa Chủ tọa kỳ họp.

Chủ tịch Hội đồngquần chúng. # khóa mới triển khai trọng trách ngay lập tức sau khoản thời gian được Hội đồng nhân dân thai vàtiến hành công ty tọa kỳ họp.

(3) Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhândân trong các các đại biểu Hội đồng dân chúng theo sự ra mắt của Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa new.

(4) Quyết định Thành lập và hoạt động Ban dân tộc bản địa đốicùng với Hội đồng dân chúng cấp cho tỉnh giấc, cấp huyện (giả dụ có). ViệcThành lập Ban dân tộc được triển khai theo điểm a mục 7 của Hướng dẫn này.

(5) Bầu Trưởngban, Phó Trưởng ban của các Ban của Hội đồng nhân dân;Chánh Văn uống chống Hội đồng dân chúng (đối với cung cấp tỉnh) trongsố những đại biểu Hội đồng nhân dân theo sự ra mắt của Chủ tịch Hội đồng quần chúng. # khóa mới.

Thường trực Hội đồng quần chúng. # bao gồm Chủtịch Hội đồng quần chúng. #, Phó Chủ tịch Hội đồng quần chúng, Trưởng các ban của Hội đồng quần chúng. # (đối với cấp tỉnh giấc,cung cấp huyện), Chánh Văn uống chống Hội đồng quần chúng (so với cấp tỉnh) bước đầu thực hiện trọng trách ngay sau khi Hội đồng quần chúng. # kết thúcViệc thai những chức vụ nói bên trên.

Sau Khi Hội đồng dân chúng kết thúc việcbầu các chức danh của Hội đồng quần chúng, Chủ tịch Hội đồng quần chúng đại diện Thườngtrực Hội đồng dân chúng tuyên bố ý kiến trước Hội đồng dân chúng về câu hỏi thực hiệntrách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ được giao.

(6) Bầu Chủ tịch Ủy ban quần chúng trong số những đại biểu Hội đồng quần chúng. # nhiệm kỳ 2016-2021theo sự reviews của Chủ tịch Hội đồng quần chúng khóa bắt đầu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân khóa mới triển khai nhiệm vụ tức thì sau thời điểm được Hộiđồng quần chúng thai.

(7) Bầu Phó Chủ tịchvới các Ủy viên của Ủy bannhân dân theo sự trình làng của Chủ tịch Ủy bandân chúng. Tờ trình của Chủ tịch Ủy banquần chúng về vấn đề reviews tín đồ ứng cử vào phục vụ Ủyviên Ủy ban quần chúng. # yêu cầu nêu rõ chức vụtại cơ sở trình độ của Ủy ban nhândân hoặc nghành công tác làm việc phú trách rưới mà fan đó dự con kiến sẽđảm nhiệm sau khoản thời gian được bầu làm cho Ủy viên Ủy ban nhân dân.

Sau Lúc Hội đồng quần chúng dứt việcthai những chức vụ của Ủy ban dân chúng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thay mặt đại diện Ủy ban quần chúng tuyên bố chủ ý trước Hội đồngdân chúng về việc thực hiện trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ được giao.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # với Ủy viênỦy ban quần chúng khóa bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tức thì sau khiđược Hội đồng dân chúng bầu.

Căn uống cứ vào kết quả thai của Hội đồngnhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp thị trấn ra đưa ra quyết định bổ nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân vào chức danh tín đồ đứng đầu cơ quan lại chuyên môntương xứng nằm trong Ủy ban quần chúng. # thuộc cấp(trừ Ủy viên phụ trách rưới công an cùng Ủy viên phụ trách nát quân sự).

(8) Bầu Hội thẩm quần chúng của Tòa án dân chúng thuộc cấp(đối với cấp tỉnh, cấp huyện) theo sự giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thuộc cấp.

(Mẫuphiếu bầu cụ thể trên prúc lục phát hành kèm theo Hướng dẫn này).

Khi Hội đồng quần chúng tiến hành bầucác chức vụ nêu ngơi nghỉ những điểm (1), (2), (3), (5), (6) cùng (7)của đặc điểm này, ví như gồm đại biểu Hội đồng nhân dân từ bỏ ứng cử hoặc giới thiệu thêmbạn ứng cử bên cạnh danh sách đã làm được người có thẩm quyền reviews thì Chủtọa kỳ họp trình Hội đồng quần chúng. # chú ý, ra quyết định số lượng,list những người ứng cử vào chức vụ đó bởi hiệ tượng biểu quyết giơ tay hoặc biểu quyết bằng khối hệ thống năng lượng điện tử.

b)Sau khi Ban kiểm phiếu công bố công dụng bầu cử so với chức vụ nêu tại điểm a mụcnày, Chủ tọa kỳ họp trình Hội đồng quần chúng. # xem xét, biểu quyết thông qua nghịquyết về việc thai chức vụ hoặc nhóm chức vụ kia.

c) Việc phê chuẩn chỉnh hiệu quả bầuđược thực hiện nhỏng sau:

(1) Trong thời hạn 05 ngày thao tác làm việc kểtừ thời điểm ngày bầu hoàn thành, tác dụng thai Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồngnhân dân cấp tỉnh giấc nên được gửi đến Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội nhằm phê chuẩn; kết quảthai Chủ tịch Hội đồng quần chúng, Phó Chủ tịch Hội đồng dân chúng cung cấp thị xã buộc phải được gửi cho Thường trực Hội đồngquần chúng. # cung cấp tỉnh giấc để phê chuẩn; kếtquả thai Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cung cấp xã yêu cầu được gửi đến Thường trực Hội đồng quần chúng cung cấp thị xã để phêchuẩn.

(2) Trong thời hạn 05 ngày thao tác kểtừ thời điểm ngày thai chấm dứt, tác dụng thai Chủ tịch Ủy banquần chúng. #, Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấpthức giấc yêu cầu được gửi mang lại Thủ tướng tá nhà nước nhằm phê chuẩn; hiệu quả thai Chủ tịch Ủy ban dân chúng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân chúng cấp cho thị xã cần được gửi đến Chủtịch Ủy ban dân chúng cấp thức giấc để phê chuẩn; tác dụng bầu Chủtịch Ủy ban dân chúng, PhóChủ tịch Ủy ban quần chúng. # cấp cho làng đề xuất đượcgửi mang lại Chủ tịch Ủy ban dân chúng cung cấp huyệnnhằm phê chuẩn.

(3) Hồ sơ ý kiến đề nghị phê chuẩn tác dụng bầuChủ tịch Hội đồng dân chúng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhândân, Chủ tịch Ủy ban dân chúng, Phó Chủ tịchỦy ban nhân dân gồm:

- Tờ trình của Thường trực Hội đồng quần chúng kiến nghị phê chuẩn chỉnh hiệu quả thai Chủ tịch Hội đồng quần chúng. #, Phó Chủ tịch Hội đồng dân chúng, Chủtịch Ủy ban dân chúng, PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp cho nhiệmkỳ 2016-2021 đương nhiên danh sách trích ngang tín đồ được ý kiến đề xuất phê chuẩn;

- Biên bạn dạng kiểm phiếu;

- Nghị quyết của Hội đồng quần chúng. # về bài toán thai chức danh nói trên;

- Vnạp năng lượng phiên bản chấp nhận về nhân sự nhằm bầu giữchức vụ Chủ tịch Hội đồng quần chúng, Chủ tịch Ủyban nhân dân (cung cấp tỉnh giấc, thị trấn, xã) của phòng ban cóthđộ ẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Sơ yếu lý định kỳ theo mẫu 2C-2008/BNV(ban hành đương nhiên Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của BộNội vụ), Bản kê knhị gia tài, thu nhập cá nhân (ban hành tất nhiên Thông tư số08/2013/TT-TTCP.. ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Tkhô hanh tra Chính phủ) của các fan được đề xuất phê chuẩn.

(4) Trong thời hạn 10 ngày thao tác kểtừ ngày nhận thấy hồ sơ, cơ sở, người dân có thẩm quyền cần xem xét, phê chuẩn;ngôi trường vừa lòng ko phê chuẩn chức danh nào thì đề xuất trả lờibằng vnạp năng lượng bạn dạng, nêu rõ nguyên do cùng yên cầu Hội đồng nhân dân tổ chức thai lại chứcdanh ko được phê chuẩn chỉnh.

d) Trường thích hợp ko bầu đượcnhững chức vụ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhândân thì triển khai nhỏng sau:

- Trường hợp Hội đồng dân chúng khôngbầu được Chủ tịch Hội đồng dân chúng khóa new thì Chủ tọa kỳ họp có trách nhiệmbáo cáo cung cấp có thẩmquyền thực hiện các giấy tờ thủ tục về nhân sự để trình Hội đồng quần chúng. # thường xuyên bầuchức vụ Chủ tịch Hội đồng quần chúng ngay trên kỳ họp thứ nhất.

Trường hòa hợp Hội đồng nhân dân không bầuđược Chủ tịch Ủy bannhân dân thì Chủ tịch Hội đồng dân chúng khóa bắt đầu tất cả trách nát nhiệm report cấp cóthẩm quyền triển khai những thủ tục về nhân sự để trình Hội đồngnhân dân tiếp tục thai chức danh Chủ tịch Ủy banquần chúng ngay lập tức tại kỳ họp thứ nhất.

Trong quy trình tiến hành câu hỏi bầu Chủtịch Hội đồng quần chúng. # hoặc Chủ tịch Ủy banquần chúng, theo đề xuất của Chủ tọa kỳ họp,Hội đồng quần chúng. # hoàn toàn có thể quyết định tạm ngưng kỳ họp trước tiên để tiến hành côngtác nhân sự. Thời gian tạm ngưng kỳ họp thứ nhất không thực sự 05 ngày thao tác.

- Trường đúng theo Hội đồng nhân dân khôngbầu đủ những chức danh còn lại của Hội đồng quần chúng với Ủy ban quần chúng. # thì người dân có thđộ ẩm quyền giới thiệu để Hội đồngquần chúng bầu chức vụ này còn có trách nát nhiệm report cấp có thđộ ẩm quyền thực hiệnnhững giấy tờ thủ tục về nhân sự để trình Hội đồng nhân dân thường xuyên thai chức vụ đóngay trên kỳ họp đầu tiên hoặc tại kỳ họp tiếp theo sau của Hội đồng dân chúng.

6. Các văn bản khác được tiếnhành trên kỳ họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân

- Nghe Ủyban Mặt trận Tổ quốc toàn quốc cùng cấp cho thông tin tổngthích hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên những cuộc xúc tiếp với những người ứngcử đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Ban hành Nghị quyết về Việc tổ chứcnhững kỳ họp thường xuyên lệ năm 2016.

Ngoài hầu như vụ việc nêu bên trên, Hội đồngnhân dân hoàn toàn có thể lưu ý và quyết định một số trong những vấn đề khác của địa phương nếu như xétthấy quan trọng.

7. Về tổ chức triển khai của những Ban của Hộiđồng quần chúng, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân

a) Việc thành lập Ban dân tộc

Thườngtrực Hội đồng quần chúng cấp thức giấc, cấp cho thị xã nhiệm kỳ2011-năm 2016 bao gồm trách nhiệm rà soát, so sánh tình trạng, Đặc điểm của địa pmùi hương cùng với các tiêu chuẩn, điều kiệnphép tắc trên Nghị quyết số 1130/2016/UBTVQH13 ngày 14tháng 01 năm năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốchội; nếu thấy địa phương mình thỏa mãn nhu cầu những tiêu chuẩn chỉnh, ĐK nói bên trên thìtrình Hội đồng quần chúng khóa new làm việc cấp cho bản thân thông qua Nghịquyết thành lập và hoạt động Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân.

b) Việc quyết định con số vàphê chuẩn chỉnh Ủy viên các Ban của Hội đồngnhân dân

- Trên cơslàm việc con số những Ban, tính năng, trách nhiệm của từng Ban của Hội đồng dân chúng, Thường trực Hội đồng quần chúng. # dự loài kiến số lượngmember, cơ cấu nhân tố những Ban của Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhândân khóa new chu đáo, đưa ra quyết định bằng hiệ tượng quyết nghị. Mỗi Ban của Hội đồngquần chúng cấp xóm đề nghị có ít nhất là năm thành viên.

- Trên cơsở đăng ký của đại biểu Hội đồngnhân dân với con số ủy viên củamỗi Ban, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tổng vừa lòng, lập list cụthể ủy viên của Banmình nhằm Trưởng ban trìnhThường trực Hội đồng dân chúng ra nghị quyếtphê chuẩn danh sách ủy viên của từngBan.

Việc lập với phê chuẩn danh sách ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân dựa trên sự phù hợp vềchuyên môn, nhiệm vụ, tay nghề, vị trí công tác làm việc của mỗi đại biểu, đề nghị về số lượng, cơ cấu tổ chức của từng Ban vàhoài vọng của từng đại biểu Hội đồng dân chúng.

c) Việc Thành lập và hoạt động tổ đại biểu

Các đại biểu Hội đồng quần chúng cấp tỉnh hoặc đại biểu Hội đồng quần chúng. # cấp thị xã được bầu ở 1 hoặc những đơn vị chức năng thai cử hòa hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng quần chúng.

Cnạp năng lượng cứ đọng điểm lưu ý, tận hưởng, tình hìnhthực tiễn của địa pmùi hương, Thường trực Hội đồngquần chúng cấp thức giấc, cấp cho huyện phát hành Nghị quyết về thànhlập Tổ đại biểu Hội đồng quần chúng cùng chỉ định và hướng dẫn Tổ trưởng, Tổ phó.

8. Công tác thưcam kết ship hàng kỳ họp của Hội đồng nhân dân

a)Công tác thư ký ship hàng kỳ họp của Hội đồng dân chúng tất cả các ngôn từ cố gắng thểnhỏng sau:

- Lập list đại biểu Hội đồngquần chúng. # xuất hiện, vắng phương diện trong các phiên họp cùng trong kỳ họp;

- Ghi biên phiên bản phiên họp, kỳ họp;

- Tổng vừa lòng khá đầy đủ, trung thực, chínhxác chủ ý tuyên bố của đại biểu tại cuộc họp Tổ đại biểu với phiên họp toàn thể;

- Tham mưu cho Chủ tọa kỳ họp trongcâu hỏi tiến hành những quá trình, giấy tờ thủ tục tại kỳ họp;

- Giúp Chủ tọa kỳ họp cung ứng thôngtin, tư liệu tuim truyền về kỳ họp.

b)Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện công tác thỏng ký kết được giải pháp như sau:

- Văn phòng Hội đồng quần chúng cung cấp tỉnh giấc chịu đựng trách nhiệm tổ chức triển khai triển khai côngtác thỏng ký kết Giao hàng kỳ họp của Hội đồng quần chúng cung cấp tỉnh giấc.

- Văn phòng Hội đồng quần chúng. # cùng Ủy ban nhân dân cấp cho thị trấn chịu đựng trách rưới nhiệm tổchức triển khai công tác làm việc thỏng ký phục vụ kỳ họp của Hội đồng quần chúng. # cấp thị trấn.

- Ủyban quần chúng. # cấp thôn chịu trách nát nhiệm tổ chức triển khai tiến hành công tác tlỗi kýphục vụ kỳ họp Hội đồng dân chúng cấp cho xóm.

Xem thêm: Landscaping Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

9. Việc cam kết banhành quyết nghị, biên phiên bản kỳ họp và report về kết quả kỳ họp

a) Việc cam kết ban hành nghị quyết, biênbản kỳ họp và văn bạn dạng của Hội đồng quần chúng được tiến hành nlỗi sau:

- Các quyết nghị về vấn đề bầu chức danhcủa Hội đồng quần chúng. #, Ủy ban quần chúng. # và các quyết nghị khác (trường hợp có)do Chủ tịch Hội đồng quần chúng nhiệm kỳ 2016-2021 ký xác thực.

- Tờ trình đề xuất phê chuẩn kết quảbầu Chủ tịch Hội đồng quần chúng. #, Phó Chủ tịch Hội đồng quần chúng. #, Chủ tịch Ủy ban dân chúng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân chúng bởi vì Chủ tịch Hội đồng nhân dânđại diện Thường trực Hội đồng quần chúng nhiệm kỳ năm 2016 - 2021 cam kết.

- Biên bạn dạng kỳ họp bởi Chủ tịch Hội đồngquần chúng hoặc Chủ tọa kỳ họp cam kết tên.

b) Về bài toán báocáo công dụng kỳ họp:

Chậm duy nhất là 10 ngày, kể từ ngày bế mạckỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dânhoàn chỉnh hồ sơ kỳ họp Hội đồng nhân dân (tất cả những tài liệuxuất bản tại kỳ họp, nghị quyết trải qua tại kỳ họp cùng biên phiên bản kỳ họp) với gửi cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủyban nhân dân cấp cho trên thẳng hoặc Ủy ban hay vụ Quốc hội cùng Chínhche (so với Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh) nhằm báo cáo. Tài liệu trong hồ sơ báo cáo công dụng kỳ họp đề xuất là vănbản ưng thuận.

Trên đó là khuyên bảo về vấn đề tổ chứckỳ họp thứ nhất của Hội đồng quần chúng những cung cấp nhiệm kỳnăm nhâm thìn - 2021. Trong quá trình tổ chức triển khai tiến hành trường hợp tất cả vướng mắc tạo ra, ý kiến đề nghị Hội đồng quần chúng các tỉnh giấc, tỉnh thành trực nằm trong TW đúng lúc report Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, Chính phủ nhằm thốngduy nhất chỉ huy, trả lời./.

Nơi nhận: - Thường trực HĐND các thức giấc, tỉnh thành trực trực thuộc TW (để tổ chức triển khai thực hiện); - Chủ tịch Quốc hội (nhằm b/c); - Các Phó Chủ tịch Quốc hội; - Ủy viên Ủy ban hay vụ Quốc hội; - UBTWMTTQ Việt Nam; - Tổng tlỗi ký kết Quốc hội; - Ban công tác làm việc đại biểu; - VPhường nhà nước, Bộ Nội vụ; - Lưu HC, CTĐB.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Uông Chu Lưu

PHỤ LỤC

MẪU PHIẾU BẦU CÁC CHỨC DANH THUỘC THẨMQUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03 mon 6 năm 2016 của Ủy ban thườngvụ Quốc hội)

1. Phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Tỉnh, huyện, xã.............. -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

PHIẾU BẦU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

…………..

2. Phiếu bầu Phó Chủ tịch Hội đồngnhân dân:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Tỉnh, huyện, xã................ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

PHIẾU BẦU

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ năm nhâm thìn - 2021)

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

…………….

2.

………………

...

3. Phiếu bầu Chánh Vnạp năng lượng chống Hội đồng nhân dân:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Tỉnh.............. -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

PHIẾU BẦU

CHÁNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ năm nhâm thìn - 2021)

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

…………..

4. Phiếu bầu Trưởng Ban, Phó TrưởngBan Hội đồng nhân dân:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Tỉnh, huyện, xã................ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

PHIẾU BẦU

TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN ……………………..

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ năm 2016 - 2021)

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

……………………

(Giữ phục vụ Trưởng Ban)

2.

………………….

(Giữ dùng cho Phó Trưởng Ban)

3.

……………………..

(Giữ công tác Phó Trưởng Ban)

...

5. Phiếu phê chuẩn danh sách ủy viên những Ban Hội đồng nhân dân:

TT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Tỉnh, thị trấn, xã................ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

PHIẾU PHÊ CHUẨN

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN …………………..

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ năm nhâm thìn - 2021)

STT

Họ cùng tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

…………….

2.

………………

...

6. Phiếu thai Chủ tịch Ủy ban nhân dân:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Tỉnh, thị xã, xã.............. -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

PHIẾU BẦU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Họ cùng tên

Đồng ý

Không đồng ý

…………..

7. Phiếu bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Tỉnh, thị trấn, xã................ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

PHIẾU BẦU

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

STT

Họ cùng tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

…………….

2.

………………

...

8. Phiếu bầu những Ủy viên của Ủy ban nhân dân:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Tỉnh, thị trấn, xã................ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

PHIẾU BẦU

ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ năm 2016 - 2021)

STT

Họ với tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

…………….

2.

………………

...

9. Phiếu thai Hội thẩm nhân dân:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Tỉnh, thị xã................ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

PHIẾU BẦU

HỘI THẨM NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

STT

Họ cùng tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

…………….

2.

………………

...

Xem thêm: Next Lập Kế Hoạch Chăm Sóc Bệnh Nhân Viêm Dạ Dày Cấp, Chăm Sóc Bệnh Nhân Loét Dạ Dày Tá Tràng

Ghi chú:

- Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng góp tại góc phía trên phía bên trái của từng lá phiếu.


Chuyên mục: Hướng Dẫn