Số hiệu: 2616/HD-YT-BHXH Loại văn uống bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Hòa, Trần Thị Nhị Hà Ngày ban hành: 17/11/năm 2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang update Tình trạng: Đã biết


Bạn đang xem: Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 2016

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI LIÊN NGÀNH Y TẾ - BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 2616/HD-YT-BHXH

Hà Nội, ngày 17 mon 1một năm năm nhâm thìn

 

HƯỚNG DẪN

ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện tại Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 cùng Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014;

Thực hiện nay Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/năm trước của Sở Y tế, Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hiện tại bảo hiểm y tế;

Thực hiện tại Thông tứ số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/năm ngoái của Bộ Y tế dụng cụ đăng ký khám dịch, trị dịch bảo hiểm y tế lúc đầu cùng gửi đường xét nghiệm bệnh, trị dịch bảo đảm y tế;

Thực hiện Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội VN Ban hành Quy định về tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm y tế trong xét nghiệm bệnh, chữa trị bệnh;

Thực hiện tại Công văn số 4239/BHXH-CSYT ngày 02/11/năm ngoái của Bảo hiểm làng mạc hội Việt Nam về việc tổ chức tiến hành ĐK xét nghiệm, chữa bệnh ban đầu cho những người tham mê gia BHYT trên các đại lý xét nghiệm, chữa bệnh;

Cnạp năng lượng cđọng Quy chế phối hợp Liên ngành Y tế - Bảo hiểm làng mạc hội số 411/LN- YT-BHXH ngày 12/02/2010 của Ssinh hoạt Y tế với Bảo hiểm xóm hội Thành phố về chuyển động tiến hành chính sách, lao lý bảo hiểm y tế (BHYT),

Căn uống cđọng thực tiễn số fan tđắm đuối gia BHYT cùng tương xứng cùng với Điểm lưu ý của tổ chức hệ thống y tế bên trên địa phận, tài năng hỗ trợ hình thức dịch vụ y tế của những cơ sở thăm khám căn bệnh, chữa trị bệnh (KCB), góp thêm phần hạn chế tình trạng thừa thiết lập sống tuyến đường bên trên. Để tín đồ tmê man gia BHYT đăng ký KCB thuở đầu theo điều khoản, Liên ngành Y tế - BHXH TP.. Hà Nội trong thời điểm tạm thời hướng dẫn ĐK KCB thuở đầu, cách thức số lượng thẻ BHYT ĐK KCB thuở đầu tại các cơ sở KCB năm 2017 nlỗi sau:

1. Đăng cam kết KCB ban đầu trên cơ sở KCB tuyến xóm, con đường huyện:

Người ttê mê gia BHYT được quyền đăng ký kết KCB thuở đầu trên một trong số cửa hàng KCB tuyến đường làng, đường huyện ko rõ ràng địa giới hành thiết yếu, tương xứng với nơi thao tác, địa điểm cư trú cùng khả năng thỏa mãn nhu cầu của cửa hàng KCB.

(Danh sách các các đại lý KCB theo phụ lục số 01 lắp kèm).

2. Đăng ký KCB ban đầu tại cửa hàng KCB đường tỉnh với đường Trung ương:

2.1. Người tham mê gia bảo hiểm y tế được đăng ký KCB ban sơ tại một trong những cửa hàng KCB tuyến đường thức giấc, tuyến Trung ương vị trí thường trú, lâm thời trú có thời hạn hoặc thao tác làm việc bên trên thuộc địa phận ở trong quận, thị xã, thị buôn bản (dưới đây Điện thoại tư vấn phổ biến là huyện) lúc cửa hàng KCB còn kỹ năng tiếp nhận.

(Danh sách cơ sở KCB theo phụ lục số 02 thêm kèm).

2.2. Người tđắm đuối gia BHYT được đăng ký KCB lúc đầu trên một trong số cơ sở KCB tại Mục 1, Điểm 2.1 Mục 2 nêu trên và được đăng ký KCB thuở đầu trên những cơ sở KCB không giống trong các ngôi trường hòa hợp sau:

- Đối tượng trực thuộc diện được làm chủ, bảo đảm sức mạnh theo Hướng dẫn số 52/HD/BTCTW ngày 02/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về Việc kiểm soát và điều chỉnh bổ sung đối tượng đi khám, trị bệnh dịch trên một vài cơ sở y tế của Trung ương được đăng ký KCB ban sơ tại Bệnh viện Hữu Nghị.

- Đối tượng công tác làm việc trong quân đội khi ngủ hưu; đối tượng được thống trị, đảm bảo sức khỏe theo Hướng dẫn số 52/HD/BTCTW được đăng ký KCB lúc đầu trên những đại lý KCB: Bệnh viện Trung ương Quân nhóm 108, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Quân y 354, Bệnh viện Quân y 105, Viện Y học tập truyền thống Quân team, Viện Y học Phòng không- không quân.

- Đối tượng nằm trong diện được thống trị, bảo đảm sức mạnh cán cỗ của Thành phố (đã có Ban Bảo vệ sức mạnh Thành phố cung cấp sổ thăm khám bệnh) được đăng ký KCB thuở đầu trên các bệnh viện ở trong Ban bảo vệ quan tâm sức mạnh cán cỗ Thành phố hoặc các phòng mạch sức khỏe cán cỗ trên những bệnh viện (Danh sách các đại lý KCB theo phụ lục số 03 gắn kèm).

3. Đăng ký KCB ban sơ trên các y tế cơ sở, đơn vị, trường học:

Các đơn vị này chỉ nhấn ĐK KCB lúc đầu mang lại đối tượng người sử dụng trực thuộc đơn vị làm chủ.

(Danh sách cửa hàng KCB theo phụ lục số 04 thêm kèm).

4. Tổ chức thực hiện:

- Trường hợp số lượng thẻ ĐK KCB lúc đầu trên bệnh viện quá khí cụ thì trả lời fan tmê man gia BHYT ĐK KCB ban sơ trên con đường thôn hoặc tại những phòng mạch đa khoa hoặc các các đại lý KCB không giống tương tự đường huyện. Tuy nhiên những phòng nghiệp vụ BHXH Thành phố và BHXH thị xã xử lý so với các đối tượng: người có công cùng với biện pháp mạng, fan tự đủ 80 tuổi trở lên, trẻ em bên dưới 6 tuổi, cán cỗ về hưu trong thời gian trên địa bàn nằm trong quận, thị trấn cơ mà fan tmê mệt gia trú ngụ giả dụ bao gồm ước muốn.

- Những trường phù hợp vướng mắc phạt sinh, BHXH Thành phố chủ động chỉ dẫn giải quyết và xử lý mang đến phù hợp.

- Giao chống Cấp sổ, thẻ ở trong BHXH Thành phố mỗi tháng bao gồm trách nhiệm thông báo số lượng thẻ được đăng ký KCB ban đầu tại từng cơ sở KCB nhằm BHXH thị xã trả lời tín đồ tđắm đuối gia BHYT.

Yêu cầu các chống nghiệp vụ BHXH Thành phố với BHXH những quận, thị xã, thị xóm hướng dẫn bạn ttê mê gia BHYT ĐK KCB thuở đầu theo các ngôn từ bên trên. Giải yêu thích cụ thể để tín đồ tsay mê gia BHYT đọc và tuyển lựa nơi đăng ký KCB thuở đầu theo mức sử dụng.

Trong quy trình triển khai trường hợp tất cả vướng mắc, kiến nghị các đơn vị report về Liên ngành (qua Bảo hiểm làng mạc hội thành thị Hà Nội) để thống nhất để mắt tới giải quyết và xử lý./.

 

SỞ Y TẾ HÀ NỘI KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Trần Thị Nhị Hà

BHXH TP HÀ NỘI KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Đức Hòa

 

Nơi nhận: - Bảo hiểm xóm hội Việt Nam (để báo cáo); - Bảo hiểm xóm hội Sở Quốc phòng; - Bảo hiểm làng mạc hội Sở Công an; - Giám đốc SYT, BHXH Thành phố (nhằm báo cáo); - Ssinh hoạt Công an Hà Nội; - Các PGiám đốc BHXH TPhường (để chỉ đạo); - Các phòng nghiệp vụ BHXH TP. Hà Nội (nhằm thực hiện); - BHXH những quận, thị xã, thị thôn (để thực hiện); - Phòng Nghiệp vụ Y, TCKT ở trong SYT (để thực hiện); - Website BHXH Thành phố; - Website Sngơi nghỉ Y tế Hà Nội; - Lưu: VT SYT, VT BHXH (06 bản).

 

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH SÁCH CÁC CƠ STại KCB ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU TUYẾN XÃ, TUYẾN HUYỆN (Ban hành tất nhiên Hướng dẫn Liên ngành số 2616/HD-YT-BHXH ngày 17 mon 11 năm 2016)

STT

Mã KCB

Tên các đại lý KCB

Địa chỉ

S ố thẻ tối nhiều năm 2017

Số thẻ có hạn SD từ bỏ 01/01/2017

Số thẻ trả lời ĐK năm 2017

Ghi chụ

1

2

3

4

5

6

7

8

I

QUẬN ĐỐNG ĐA

 

 

 

 

 

1

01-020

PK 107 Tôn Đức Thắng (PK1- TTYT quận Đống Đa)

107 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

50,000

13,016

36,984

 

2

01-021

PKĐK Kyên ổn Liên (PK3- TTYT quận Đống Đa)

B20A, Tập thể Kim Liên, Đống Đa

10,000

4,430

5,570

 

3

01-064

PKĐK số 2 (TTYT quận Đống Đa)

Ngõ 122 Đường Láng, Đống Đa

trăng tròn,000

2,063

17,937

 

4

01-042

Shop chúng tôi Trách Nhiệm Hữu Hạn KCB & support sức mạnh Ngọc Khánh*

211 phố Ca dua Láng, Đống Đa

5,000

463

4,537

 

5

01-940

Phòng thăm khám nhiều khoa trực nằm trong công ty chúng tôi cổ phần Y tế- Khám chữa bệnh dịch Việt Nam*

70 Nguyễn Chí Thanh

5,000

944

4,056

 

6

01-214

PKĐK Medelab *

86-88 Nguyễn Lương Bằng

18,000

2,526

15,474

 

II

QUẬN HOÀNG MAI

 

 

 

 

 

1

01-030

PKĐK Lĩnh Nam (TTYT quận Hoàng Mai)

Phường Lĩnh Nam

50,000

18,450

31,550

 

2

01-045

PKĐK Linh Đàm (TTYT quận Hoàng Mai)

Linc Đàm

50,000

16,132

33,868

 

3

01-D51

TYT Phường Thanh Trì (TTYT Hoàng Mai)

Phường Thanh khô Trì

 

 

 

Chỉ thừa nhận trẻ nhỏ bên dưới 6 tuổi

4

01-D52

TYT Phường Vĩnh Hưng (TTYT Hoàng Mai)

Phường Vĩnh Hưng

 

 

 

Chỉ dấn trẻ em bên dưới 6 tuổi

5

01-D53

TYT Phường Định Công (TTYT Hoàng Mai)

Phường Định Công

 

 

 

Chỉ dấn trẻ nhỏ dưới 6 tuổi

6

01-D54

TYT Phường Mai Động (TTYT Hoàng Mai)

Phường Mai Động

 

 

 

Chỉ dấn trẻ em bên dưới 6 tuổi

7

01-D55

TYT Phường Tương Mai (TTYT Hoàng Mai)

Phường Tương Mai

 

 

 

Chỉ dìm trẻ nhỏ dưới 6 tuổi

8

01-D56

TYT Phường Đại Kim (TTYT Hoàng Mai)

Phường Đại Kim

 

 

 

Chỉ dấn trẻ nhỏ bên dưới 6 tuổi

9

01-D57

TYT Phường Tân Mai (TTYT Hoàng Mai)

Phường Tân Mai

 

 

 

Chỉ nhấn trẻ em bên dưới 6 tuổi

10

01-D58

TYT P..Hoàng Vnạp năng lượng Trúc (TTYT Hoàng Mai)

Phường Văn uống Thụ

 

 

 

Chỉ dấn trẻ em bên dưới 6 tuổi

11

01-D59

TYT Phường Giáp Bát (TTYT Hoàng Mai)

Phường Giáp Bát

 

 

 

Chỉ dìm trẻ nhỏ dưới 6 tuổi

12

01-D60

TYT Phường Lĩnh Nam (TTYT Hoàng Mai)

Phường Lĩnh Nam

 

 

 

Chỉ dấn trẻ em bên dưới 6 tuổi

13

01-D61

TYT Phường Thịnh Liệt (TTYT Hoàng Mai)

Phường Thịnh Liệt

 

 

 

Chỉ thừa nhận trẻ nhỏ bên dưới 6 tuổi

14

01-D62

TYT Phường Trần Phú (TTYT Hoàng Mai)

Phường Trần Phú

 

 

 

Chỉ dấn trẻ nhỏ dưới 6 tuổi

15

01-D63

TYT Phường Hoàng Liệt (TTYT Hoàng Mai)

Phường Hoàng Liệt

 

 

 

Chỉ dìm trẻ em dưới 6 tuổi

16

01-D64

TYT Phường Yên Ssống (TTYT Hoàng Mai)

Phường Yên Sở

 

 

 

Chỉ dìm trẻ em bên dưới 6 tuổi

III

QUẬN BA ĐÌNH

 

 

 

 

 

1

01-059

PKĐK 50 Hàng Bún (TTYT quận Ba Đình)

50 Hàng Bún

25,000

6,713

18,287

 

2

01-044

TTYT MT lao rượu cồn công thương

99 Vnạp năng lượng Cao

6,000

2,576

3,424

Nhận đối tượng người dùng bên trên 15 tuổi

3

01-A01

TYT Phường Phúc Xá (TTYT Ba Đình)

86 Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá

 

 

 

 

4

01-A03

TYT Phường Cống Vị (TTYT Ba Đình)

Ngõ 518 Đội Cấn

 

 

 

 

5

01-A04

TYT Phường Nguyễn Trung Trực (TTYT Ba Đình)

Số 6 ngõ Hàng Bún

 

 

 

 

6

01-A06

TYT Phường Ngọc Hà (TTYT Ba Đình)

42 Ngách 55 tổ 17 Ngọc Hà

 

 

 

 

7

01-A07

TYT Phường Điện Biên (TTYT Ba Đình)

142-144 Nguyễn Thái Học, p Điện Biên

 

 

 

 

8

01-A08

TYT Phường Đội Cấn (TTYT Ba Đình)

193 Đội Cấn, phường Đội Cấn

 

 

 

 

9

01-A09

TYT Phường Ngọc Khánh (TTYT Ba Đình)

27 Nguyễn Chí Thanh

 

 

 

 

10

01-A10

TYT Phường Kyên Mã (TTYT Ba Đình)

Ngõ 166 Kim Mã

 

 

 

 

11

01-A11

TYT Phường Giảng Võ (TTYT Ba Đình)

148C Ngọc Khánh, phường Giảng Võ

 

 

 

 

12

01-A12

TYT Phường Thành Công (TTYT Ba Đình)

Gần đơn vị B4 Thành Công

 

 

 

 

13

01-A02

TYT Phường Trúc Bạch (TTYT Ba Đình)

02 Trúc Bạch

 

 

 

 

14

01-A14

TYT Phường Liễu Giai (TTYT Ba Đình)

22 Văn uống Cao

 

 

 

 

15

01-A13

TYT Phường Vĩnh Phúc (TTYT Ba Đình)

K1 Khu 7,2ha phường Vĩnh Phúc

 

 

 

 

IV

QUẬN CẦU GIẤY

 

 

 

 

 

1

01-073

PKĐKKV Nghĩa Tân (TTYT quận Cầu Giấy)

117 A15 Nghĩa Tân

25,000

2,137

22,863

 

2

01-078

PKĐKKV Yên Hòa (TTYT quận Cầu Giấy)

Tổ 49 Phường. Yên Hòa

25,000

2,373

22,627

 

3

01-C01

TYT Phường Nghĩa Đô (TTYT quận Cầu Giấy)

Phường Nghĩa Đô

 

 

 

 

4

01-C02

TYT Phường Nghĩa Tân (TTYT quận Cầu Giấy)

Phường Nghĩa Tân

 

 

 

 

5

01-C03

TYT Phường Mai Dịch (TTYT quận Cầu Giấy)

Phường Mai Dịch

 

 

 

 

6

01-C04

TYT Phường Dịch Vọng (TTYT quận Cầu Giấy)

Phường Dịch Vọng

 

 

 

 

7

01-C05

TYT Phường Quan Hoa (TTYT quận Cầu Giấy)

Phường Quan Hoa

 

 

 

 

8

01-C06

TYT Phường Yên Hòa (TTYT quận Cầu Giấy)

Phường Yên Hòa

 

 

 

 

9

01-C07

TYT Phường Trung Hòa (TTYT quận Cầu Giấy)

Phường Trung Hòa

 

 

 

 

10

01-C08

TYT Phường Dịch Vọng Hậu (TTYT quận Cầu Giấy)

Phường Dịch Vọng Hậu

 

 

 

 

V

QUẬN HAI BÀ TRƯNG

 

 

 

 

 

1

01-024

PKĐK 103 Bà Triệu (TTYT quận Hai Bà Trưng)

103 Bà Triệu

35,000

8,337

26,663

 

2

01-070

PKĐK Mai Hương (TTYT quận Hai Bà Trưng)

A1 ngõ Mai Hương

35,000

15,317

19,683

 

3

01-096

chúng tôi cổ phần Công nghệ y học Hồng Đức (PKĐK Việt Hàn *)

Số 9 Ngô Thì Nhậm

18,000

4,568

13,432

 

4

01-226

PKĐK Quốc tế Việt Nga*

Số 36 phố Tuệ Tĩnh, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng

5,000

80

4,920

 

5

01-224

PKĐK Dr Binh Tele- Clinic*

Số 11-13-15 Phố Trần Xuân Soạn - Phường Ngô Thì Nhậm

10,000

2,411

7,589

 

VI

QUẬN HOÀN KIẾM

 

 

 

 

 

1

01-022

PKĐK 26 Lương Ngọc Quyến (TTYT quận Hoàn Kiếm)

26 Lương Ngọc Quyến

25,000

11,374

13,626

 

2

01-057

PKĐK 21 Phan Chu Trinch (TTYT quận Hoàn Kiếm)

21 Phan Chu Trinh

25,000

6,553

18,447

 

3

01-076

Trung tâm Bác sĩ gia đình

50 C Hàng Bài

15,000

2,726

12,274

 

4

01-081

Trung tâm cung cấp cứu giúp 115 (PK 11 Phan Chu Trinh)

11 Phan Chu Trinh

23,000

8,476

14,524

 

VII

QUẬN THANH XUÂN

 

 

 

 

 

6

01-074

Phòng xét nghiệm TTYT Quận Thanh khô Xuân

Ngõ 282 Khương Đình

25,000

3,183

21,817

 

7

01-361

Phòng thăm khám 182 Lương Thế Vinh (Thuộc Bệnh viện Đại học Quốc Gia)

182 Lương Thế Vinc, Thanh Xuân

25,000

5,669

19,331

 

VIII

QUẬN LONG BIÊN

 

 

 

 

 

1

01-054

PKĐK GTVT Gia Lâm

481 Ngọc Lâm

25,000

4,682

đôi mươi,318

Nhận đối tượng người dùng bên trên 6 tuổi

2

01-067

PKĐK Sài Đồng (TTYT q.Long Biên)

Thị trấn Sài Đồng

trăng tròn,000

3,965

16,035

 

3

01-092

PKĐK trung trung khu (TTYT q.Long Biên)

20 Quân Chính - P.. Ngọc Lâm

trăng tròn,000

6,793

13,207

 

4

01-218

PKĐK Bồ Đề (TTYT q.Long Biên)

Số 99 - Phố Bồ Đề

10,000

675

9,325

 

5

01-B51

TYT phường Thượng Tkhô giòn (TTYT q.Long Biên)

Tổ 10 Phường Thượng Thanh

 

 

 

 

6

01-B52

TYT phường Ngọc Thuỵ (TTYT q.Long Biên)

Tổ 17 Phường Ngọc Thuỵ

 

 

 

 

7

01-B53

TYT phường Giang Biên (TTYT q.Long Biên)

Tổ 5 Phường Giang Biên

 

 

 

 

8

01-B54

TYT phường Đức Giang (TTYT q.Long Biên)

Phố Trường Lâm, Phường Đức Giang

 

 

 

 

9

01-B55

TYT phường Việt Hưng (TTYT q. Long Biên)

Số 83/39 Phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng

 

 

 

 

10

01-B56

TYT phường Gia Thuỵ (TTYT q. Long Biên)

Ngõ 562 Phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ

 

 

 

 

11

01-B57

TYT phường Ngọc Lâm (TTYT q.Long Biên)

Số 20/298 Phố Ngọc Lâm

 

 

 

 

12

01-B58

TYT phường Phúc Lợi (TTYT q.Long Biên)

Tổ 9 Phường Phúc Lợi

 

 

 

 

13

01-B59

TYT phường Bồ Đề (TTYT q.Long Biên)

Phường Bồ Đề

 

 

 

 

14

01-B60

TYT phường Sài Đồng (TTYT q.Long Biên)

Số 2/557 Nguyễn Vnạp năng lượng Linch, Phường Sài Đồng

 

 

 

 

15

01-B61

TYT phường Long Biên (TTYT q.Long Biên)

Tổ 13 Phường Long Biên

 

 

 

 

16

01-B62

TYT phường Thạch Bàn (TTYT q. Long Biên)

Phường Thạch Bàn

 

 

 

 

17

01-B63

TYT phường Phúc Đồng (TTYT q.

Xem thêm: huong dan su dung paint


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Bim Bim Là Gì ? Nghĩa Của Từ Bìm Trong Tiếng Việt


Long Biên)

Số 159 Phố Tân Thụy, Phường Phúc Đồng

 

 

 

 

18

01-B64

TYT phường Cự Kân hận (TTYT q. Long Biên)

Tổ 9 Phường Cự Khối

 

 

 

 

IX

QUẬN TÂY HỒ

 

 

 

 

 

1

01-023

PKĐK 124 Hoàng Hoa Thám

124 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình

15,000

3,556

11,444

 

2

01-066

PK 695 Lạc Long Quân

695 Lạc Long Quân

đôi mươi,000

2,964

17,036

 

3

01-941

PKĐK Minc Ngọc*

517 Lạc Long Quân

5,000

61

4,939

 

4

01-B01

TYT Phường Phụ Thượng (TTYT quận Tây Hồ)

Phường Phụ Thượng

 

 

 

 

5

01-B02

TYT Phường Nhật Tân (TTYT quận Tây Hồ)

Phường Nhật Tân

 

 

 

 

6

01-B03

TYT Phường Tứ Liên (TTYT quận Tây Hồ)

Phường Tứ đọng Liên

 

 

 

 

7

01-B04

TYT Phường Quảng An (TTYT quận Tây Hồ)

Phường Quảng An

 

 

 

 

8

01-B05

TYT Phường Xuân La (TTYT quận Tây Hồ)

Phường Xuân La

 

 

 

 

9

01-B06

TYT Phường Yên Phụ (TTYT quận Tây Hồ)

Phường Yên Phụ

 

 

 

 

10

01-B07

TYT Phường Bưởi (TTYT quận Tây Hồ)

Phường Bưởi

 

 

 

 

11

01-B08

TYT Phường Thuỵ Khuê (TTYT quận Tây Hồ)

Phường Thuỵ Khuê

 

 

 

 

X

QUẬN HÀ ĐÔNG

 

 

 

 

 

1

01-832

PKĐKKV Trung Tâm (TTYT quận Hà Đông)

57 Tô Hiệu

30,000

6,602

23,398

 

2

01-079

PKĐKKV Phú Lương (TTYT quận Hà Đông)

Phường Prúc Lương

5,000

65

4,935

 

3

01-H09

TYT Xã Yên Nghĩa (TTYT q. Hà Đông)

Xã Yên Nghĩa

 

 

 

 

4

01-H10

TYT Xã Kiến Hưng (TTYT q. Hà Đông)

Xã Kiến Hưng

 

 

 

 

5

01-H11

TYT Xã Phú Lãm (TTYT q. Hà Đông)

Xã Phụ Lãm

 

 

 

 

6

01-H12

TYT Xã Prúc Lương (TTYT q. Hà Đông)

Xã Phụ Lương

 

 

 

 

7

01-H13

TYT Xã Dương Nội (TTYT q. Hà Đông)

Xã Dương Nội

 

 

 

 

8

01-H14

TYT Xã Đồng Mai (TTYT q. Hà Đông)

Xã Đồng Mai

 

 

 

 

9

01-H15

TYT Xã Biên Giang (TTYT q. Hà Đông)

Xã Biên Giang

 

 

 

 

XI

QUẬN NAM TỪ LIÊM

 

 

 

 

 

1

01-208

PKĐK trực thuộc Shop chúng tôi cổ phần Trung tâm Bác sỹ gia đình Hà Nội*

Số 75 con đường Hồ Mễ Trì, Phường. Trung Văn

5,000

148

4,852

 

2

01-091

PKĐK Cầu Diễn (TTYT quận Nam Từ Liêm)

Phường Cầu Diễn

30,000

8,192

21,808

 

3

01-G01

TYT phường Cầu Diễn

Phường Cầu Diễn

 

 

 

 

4

01-G13

TYT Phường Tây Mỗ (TTYT quận Nam Từ Liêm)

Phường Tây Mỗ

 

 

 

 

5

01-G14

TYT Phường Mễ Trì (TTYT quận Nam Từ Liêm)

Phường Mễ Trì

 

 

 

 

6

01-G15

TYT Phường Đại Mỗ (TTYT quận Nam Từ Liêm)

Phường Đại Mỗ

 

 

 

 

7

01-G16

TYT Phường Trung Văn (TTYT quận Nam Từ Liêm)

Phường Trung Văn

 

 

 

 

8

01-231

TYT Phường Phương thơm Canh

Phường Pmùi hương Canh

 

 

 

 

9

01-232

TYT Phường Mỹ Đình 2

Phường Mỹ Đình 2

 

 

 

 

XII

QUẬN BẮC TỪ LIÊM

 

 

 

 

 

1

01-083

PKĐK khoanh vùng Chèm (TTYT quận Bắc Từ Liêm)

Phường Thụy Phương

20,000

3,536

16,464

 

2

01-G02

TYT Phường Thượng Cát (TTYT quận Bắc Từ Liêm)

Phường Thượng Cát

 

 

 

 

3

01-G03

TYT Phường Liên Mạc (TTYT quận Bắc Từ Liêm)

Phường Liên Mạc

 

 

 

 

4

01-G04

TYT Phường Đông Ngạc (TTYT quận Bắc Từ Liêm)

Phường Đông Ngạc

 

 

 

 

5

01-G06

TYT Phường Tây Tựu (TTYT quận Bắc Từ Liêm)

Phường Tây Tựu

 

 

 

 

6

01-G07

TYT Phường Xuân Đỉnh (TTYT quận Bắc Từ Liêm)

Phường Xuân Đỉnh

 

 

 

 

7

01-G08

TYT Phường Đường Minh Khai (TTYT quận Bắc Từ Liêm)

Phường Minc Khai

 

 

 

 

8

01-229

TYT Phường Cổ Nhuế 2

Phường Cổ Nhuế

 

 

 

 

XIII

THỊ XÃ SƠN TÂY

 

 

 

 

 

1

01-836

PKĐK Lê Lợi (TTYT Thị làng Sơn Tây)

Số 1 Lê Lợi

15,000

894

14,106

 

2

01-H51

TYT Phường Lê Lợi (TTYT TX Sơn Tây)

Phường Lê Lợi

 

 

 

 

3

01-H52

TYT Phường Prúc Thịnh (TTYT TX Sơn Tây)

Phường Phú Thịnh

 

 

 

 

4

01-H53

TYT Phường Ngô Quyền (TTYT TX Sơn Tây)

Phường Ngô Quyền

 

 

 

 

5

01-H54

TYT Phường Quang Trung (TTYT TX Sơn Tây)

Phường Quang Trung

 

 

 

 

6

01-H55

TYT Phường Sơn Lộc (TTYT TX Sơn Tây)

Phường Sơn Lộc

 

 

 

 

7

01-H56

TYT Phường Xuân Khanh (TTYT TX Sơn Tây)

Phường Xuân Khanh

 

 

 

 

8

01-H57

TYT Xã Đường Lâm (TTYT TX Sơn Tây)

Xã Đường Lâm

 

 

 

 

9

01-H58

TYT Xã Viên Sơn (TTYT TX Sơn Tây)

Xã Viên Sơn

 

 

 

 

10

01-H59

TYT Xã Xuân Sơn (TTYT TX Sơn Tây)

Xã Xuân Sơn

 

 

 

 

11

01-H60

TYT Xã Trung Hưng (TTYT TX Sơn Tây)

Xã Trung Hưng

 

 

 

 

12

01-H61

TYT Xã Thanh hao Mỹ (TTYT TX Sơn Tây)

Xã Thanh Mỹ

 

 

 

 

13

01-H62

TYT Xã Trung Sơn Trầm (TTYT TX Sơn Tây)

Xã Trung Sơn Trầm

 

 

 

 

14

01-H63

TYT Xã Klặng Sơn (TTYT TX Sơn Tây)

Xã Kyên ổn Sơn

 

 

 

 

15

01-H64

TYT Xã Sơn Đông (TTYT TX Sơn Tây)

Xã Sơn Đông

 

 

 

 

16

01-H65

TYT Xã Cổ Đông (TTYT TX Sơn Tây)

Xã Cổ Đông

 

 

 

 

XIV

HUYỆN ĐÔNG ANH

 

 

 

 

 

1

01-084

PKĐK Miền Đông (TTYT thị xã Đông Anh)

Xã Liên Hà

10,000

2,370

7,630

 

2

01-085

PKĐK khoanh vùng I (TTYT thị xã Đông Anh)

Xã Kyên ổn Chung

10,000

399

9,601

 

3

01-146

PKĐK Nam Hồng *

Số 4 Khu Cầu Lớn, Nam Hồng

5,000

146

4,854

 

4

01-F01

TYT thị xã Đông Anh (TTYT h.Đông Anh)

Thị trấn Đông Anh

 

 

 

 

5

01-F02

TYT xã Xuân Nộn (TTYT h.Đông Anh)

Xã Xuân Nộn

 

 

 

 

6

01-F03

TYT làng Thụy Lâm (TTYT h.Đông Anh)

Xã Thụy Lâm

 

 

 

 

7

01-F04

TYT xã Bắc Hồng (TTYT h.Đông Anh)

Xã Bắc Hồng

 

 

 

 

8

01-F05

TYT làng Nguyên ổn Khê (TTYT h.Đông Anh)

Xã Nguyên ổn Khê

 

 

 

 

9

01-F06

TYT làng mạc Nam Hồng (TTYT h.Đông Anh)

Xã Nam Hồng

 

 

 

 

10

01-F07

TYT làng Tiên Dương (TTYT h.Đông Anh)

Xã Tiên Dương

 

 

 

 

11

01-F08

TYT buôn bản Vân Hà (TTYT h.Đông Anh)

Xã Vân Hà

 

 

 

 

12

01-F09

TYT làng mạc Uy Nỗ (TTYT h.Đông Anh)

Xã Uy Nỗ

 

 

 

 

13

01-F10

TYT làng Vân Nội (TTYT h.Đông Anh)

Xã Vân Nội

 

 

 

 

14

01-F11

TYT làng Liên Hà (TTYTh.Đông Anh)

Xã Liên Hà

 

 

 

 

15

01-F12

TYT thôn Việt Hùng (TTYTh.Đông Anh)

Xã Việt Hùng

 

 

 

 

16

01-F13

TYT làng mạc Kim Nỗ (TTYT h.Đông Anh)

Xã Klặng Nỗ

 

 

 

 

17

01-F14

TYT buôn bản Kyên ổn Chung (TTYT h.Đông Anh)

Xã Kyên Chung

 

 

 

 

18

01-F15

TYT thôn Dục Tú (TTYT h.Đông Anh)

Xã Dục Tú

 

 

 

 

19

01-F16

TYT thôn Đại Mạch (TTYT h.Đông Anh)

Xã Đại Mạch

 

 

 

 

20

01-F17

TYT thôn Vĩnh Ngọc (TTYT h.Đông Anh)

Xã Vĩnh Ngọc

 

 

 

 

21

01-F18

TYT xóm Cổ Loa (TTYT h.Đông Anh)

Xã Cổ Loa

 

 

 

 

22

01-F19

TYT làng mạc Hải Bối (TTYT h.Đông Anh)

Xã Hải Bối

 

 

 

 

23

01-F20

TYT làng mạc Xuân Canh (TTYT h.Đông Anh)

Xã Xuân Canh

 

 

 

 

24

01-F21

TYT xóm Võng La (TTYT h.Đông Anh)

Xã Võng La

 

 

 

 

25

01-F22

TYT thôn Tầm Xá (TTYT h.Đông Anh)

Xã Tàm Xá

 

 

 

 

26

01-F23

TYT làng mạc Mai Lâm (TTYT h.Đông Anh)

Xã Mai Lâm

 

 

 

 

27

01-F24

TYT xã Đông Hội (TTYT h.Đông Anh)

Xã Đông Hội

 

 

 

 

28

01-233

PKĐK ở trong Cty TNHH Hoàng Ngân

Kim Nỗ

5,000

7

4,993

 

XV

HUYỆN SÓC SƠN

 

 

 

 

 

1

01-033

PKĐK Trung Giã (TTYT thị trấn Sóc Sơn)

Xã Trung Giã

15,000

943

14,057

 

2

01-034

PKĐK Kyên ổn Anh (TTYT thị xã Sóc Sơn)

Xã Tkhô nóng Xuân

15,000

3,130

11,870

 

3

01-107

PKĐK Minc Phụ (TTYT thị xã Sóc Sơn)

Xã Minch Phú

15,000

2,513

12,487

 

4

01-171

PKĐK Xuân Giang (TTYT thị trấn Sóc Sơn)

Xã Xuân Giang

15,000

1,159

13,841

 

5

01-E51

TYT Thị trấn Sóc Sơn (TTYT H.Sóc Sơn)

Thị trấn Sóc Sơn

 

 

 

 

6

01-E52

TYT thôn Bắc Sơn (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Bắc Sơn

 

 

 

 

7

01-E53

TYT làng mạc Minc Trí (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Minch Trí

 

 

 

 

8

01-E54

TYT xã Hồng Kỳ (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Hồng Kỳ

 

 

 

 

9

01-E55

TYT buôn bản Nam Sơn (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Nam Sơn

 

 

 

 

10

01-E56

TYT buôn bản Trung Giã (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Trung Giã

 

 

 

 

11

01-E57

TYT buôn bản Tân Hưng (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Tân Hưng

 

 

 

 

12

01-E58

TYT làng mạc Minc Phú (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Minc Phú

 

 

 

 

13

01-E59

TYT buôn bản Phù Linch (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Phù Linh

 

 

 

 

14

01-E60

TYT làng Bắc Phụ (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Bắc Phú

 

 

 

 

15

01-E61

TYT buôn bản Tân Minch (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Tân Minh

 

 

 

 

16

01-E62

TYT xã Quang Tiến (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Quang Tiến

 

 

 

 

17

01-E63

TYT xã Hiền Ninh (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Hiền Ninh

 

 

 

 

18

01-E64

TYT làng Tân Dân (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Tân Dân

 

 

 

 

19

01-E65

TYT xóm Tiên Dược (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Tiên Dược

 

 

 

 

20

01-E66

TYT xã Việt Long (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Việt Long

 

 

 

 

21

01-E67

TYT làng mạc Xuân Giang (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Xuân Giang

 

 

 

 

22

01-E68

TYT làng Mai Đình (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Mai Đình

 

 

 

 

23

01-E69

TYT thôn Đức Hòa (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Đức Hòa

 

 

 

 

24

01-E70

TYT buôn bản Tkhô hanh Xuân (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Thanh hao Xuân

 

 

 

 

25

01-E71

TYT làng Đông Xuân (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Đông Xuân

 

 

 

 

26

01-E72

TYT làng mạc Kyên ổn Lũ (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Kyên ổn Lũ

 

 

 

 

27

01-E73

TYT làng Phú Cường (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Prúc Cường

 

 

 

 

28

01-E74

TYT làng mạc Phú Minh (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Prúc Minh

 

 

 

 

29

01-E75

TYT buôn bản Phù Lỗ (TTYT h. Sóc Sơn)

Xã Phù Lỗ

&nb
Chuyên mục: Sức Khỏe