*
Đại từ bỏ được sử dụng ở trong phần của một danh tự đã có nói tới hoặc đã làm được nghe biết, thông thường nó được dùng để làm tránh trường hợp lập lại những danh từ bỏ, ví dụ như:Kate was tired so she went to lớn bed.Michael took the children with him.Kieran’s face was cthua kém to lớn mine.That is a good idea.Anything might happen.Personal pronouns Đại tự nhân xưng được thực hiện ở đoạn của danh trường đoản cú ám chỉ những người dân hoặc đồ gia dụng ví dụ. Ví dự nhỏng "I, me, mine, you, yours, his, her, hers, we, they, or them". Chúng rất có thể tạo thành những một số loại không giống nhau phụ thuộc vào mục đích của bọn chúng vào câu, nlỗi sau:subjective pronouns (Đại từ bỏ làm chủ ngữ)objective sầu pronouns (Đại trường đoản cú làm cho túc từ)possessive sầu pronouns (Đại tự sngơi nghỉ hữu)reflexive pronouns (Đại từ bỏ làm phản thân)Subjective Pronouns (Đại tự làm chủ ngữ)Các đại trường đoản cú nhân xưng như "I, you, we, he, she, it, we, and they" được hiểu như là một trong những subjective sầu pronouns (Đại từ bỏ làm chủ ngữ) cũng chính vì bọn chúng đóng vai trò là nhà ngữ của hễ từ.She saw Catherine.

Bạn đang xem: Object pronouns là gì

We drove Niông chồng trang chính.I waved at her.Objective sầu Pronouns (Đại tự làm cho túc từ)Cái đại từ bỏ nhân xưng như "me, you, us, him, her, it, & them" được gọi là đại có tác dụng túc từ vày chúng đóng vai trò là đối tưởng của rượu cồn trường đoản cú cùng giới tự.Catherine saw her.Nichồng drove sầu us home.She waved at me.Bảng Mô Tả Các Hình thức Khác Nhau Giữa Subjective sầu Pronouns và Objective Pronouns.

Xem thêm: bệnh nhận 251

SINGULARPLURAL
subjectiveobjectivesubjectiveobjective
first personImeweus
second personyouyouyouyou
third personhe/she/ithim/her/ittheythem
Chụ ý rằng đại trường đoản cú nhân xưng "you & it" là tương đương nhau, cho dù chúng đang được sửa dụng nlỗi subjective sầu hoặc objective sầu.Possessive sầu Pronouns (Đại từ bỏ ssinh hoạt hữu)Đại từ bỏ nhân xưng "mine, yours, hers, his, ours, và theirs" được hiểu như thể possessive sầu pronouns (Đại tự slàm việc hữu), bọn chúng đề cập đến một cái nào đó thuộc về của fan nói tuyệt vì một ai kia hoặc một cái nào đó đã có được đề cấp cho trước đó, ví dụ như:That book is mine.John’s eyes met hers.Ours is a family farm.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Katarina Mua 7, Hướng Dẫn Cách Chơi

Reflexive Pronouns (Đại trường đoản cú bội nghịch thân)Reflexive sầu Pronouns (Đại từ phản thân) bao gồm các tự "myself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, & themselves". Chúng được dùng để làm tmê mẩn chiếu về bao gồm nhà ngữ(subject) của mệnh đề mà lại trong số đó chúng được sử dụng. Hiểu đơn giản dễ dàng hơn các loại đại tự này phản bội chiếu lại chủ yếu nhà từ bỏ của câu, ví dụ như:I fell and hurt myself.Daisy prepared herself for the journey.The children had lớn look after themselves.Tổng vừa lòng những đại từ trong tiếng anh cùng cách phân phát âm:

Chuyên mục: Kiến Thức