Trong quá trình tìm mặt đường cứu vãn nước, Chủ tịch Hồ Chí Minc cho cùng với nhà nghĩa Mác - Lênin, tyêu thích gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp năm 19đôi mươi và trsinh hoạt thành người cùng sản đất nước hình chữ S đầu tiên. Từ đó, Người xác định mục tiêu của cách mạng đất nước hình chữ S là giành độc lập dân tộc, tiến lên nhà nghĩa xã hội. Trong tác phẩm “Đường cách mệnh” xuất bạn dạng năm 1927, Người khẳng định: “Cách mệnh trước tiên yêu cầu có cái gì? Trước hết nên có Đảng cách mệnh, nhằm trong thì tải và tổ chức triển khai dân chúng, ngoài thì liên lạc cùng với dân tộc bị áp bức và vô sản thống trị hầu hết vị trí. Đảng có vững cách mệnh bắt đầu thành công, tương tự như tín đồ cố gắng lái có vững vàng thuyền bắt đầu chạy”. Vấn đề được Người quan lại tâm hàng đầu về khía cạnh tổ chức triển khai là nhanh chóng lập ra Đảng Cộng sản - nhân tố ra quyết định thành công của cách mạng Việt Nam.

Với vai trò tích rất của Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về phương diện tứ tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức triển khai, ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản đất nước hình chữ S Thành lập và hoạt động. Sự thành lập và hoạt động của Đảng là hiệu quả của cuộc chống chọi giải phóng dân tộc và đương đầu kẻ thống trị nghỉ ngơi nước ta Một trong những năm đầu thế kỷ XX; là thành phầm của sự việc kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin cùng với phong trào công nhân và phong trào yêu nước nước ta.

- Về bản chất của Đảng Cộng sản đất nước hình chữ S, theo Chủ tịch Hồ Chí Minc, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của thống trị công nhân, nhóm tiên phong của thống trị công nhân, với thực chất thống trị công nhân.

Tại Đại hội lần thiết bị II của Đảng (2-1951), Người mang lại rằng: “Trong tiến độ này, quyền hạn của kẻ thống trị công nhân và nhân dân lao hễ và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao hễ VN là Đảng của ách thống trị công nhân và nhân dân lao động, đến nên nó buộc phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”. Những cách nhìn trên của Hồ Chí Minch dựa trên quan điểm của V.I Lênin về xây dựng Đảng loại mới của thống trị vô sản. Đảng rước nhà nghĩa Mác-Lênin làm gốc rễ tư tưởng. Mục tiêu của Đảng là công ty nghĩa cộng sản. Đảng tuân thủ một cách nghiêm túc, nghiêm ngặt những nguyên tắc xây dựng Đảng thứ hạng bắt đầu của thống trị vô sản.

 - Quan niệm của Hồ Chí Minc về Đảng Cộng sản toàn quốc cố quyền Ngay sau thời điểm cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minch đã chỉ rõ Đảng ta trnghỉ ngơi thành Đảng thế quyền, vì trường đoản cú đó, Đảng lãnh đạo cách mạng vào ĐK đã có chính quyền. Trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, Hồ Chí Minh đã xác minh mục tiêu chống chọi của Đảng là lãnh đạo nhân dân giành mang chính quyền, trnghỉ ngơi thành Đảng nỗ lực quyền đem lại lợi ích đến dân tộc, tự do, tự do thoải mái mang đến Tổ quốc, hạnh phúc mang đến nhân dân. Đảng không đề nghị là một đội nhóm chức từ thân, vì vậy mục đích, tôn chỉ của Đảng là “tận tâm”, “tận lực”, “phụng sự” và “trung thành với lợi ích của dân tộc Việt Nam”.

Đảng núm quyền, tuy nhiên Đảng không thay đổi thực chất, không biến hóa mục đích lý tưởng của mình.


Bạn đang xem: Phân tích tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản


Xem thêm: Cách Nấu Canh Cua Biển Ngon Đơn Giản Tại Nhà, Cách Nấu Canh Cua Biển Ngon Cho Cả Nhà Giải NhiệtXem thêm: Tải Game Mobile Legend S: Bang Bang Vng, ‎Mobile Legends: Bang Bang On The App Store

Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội bằng cương lĩnh, kế hoạch, con đường lối, chính sách, các lý thuyết về công ty trương công tác; bởi tuyên truyền, tải, tmáu phục, tổ chức triển khai, bình chọn và bằng hành động gương chủng loại của đảng viên. Đảng sàng lọc, trình làng mọi đảng viên ưu tú có đủ phđộ ẩm chất, đạo đức và năng lượng vào vào các cơ quan lãnh đạo chính quyền theo đúng quy trình, giấy tờ thủ tục và pháp lao lý của Nhà nước. Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật pháp, liên hệ mật thiết với nhân dân và luôn luôn Chịu đựng sự giám sát của nhân dân.

Là lực lượng tốt nhất cầm cố quyền, Đảng Chịu trách nhiệm trước lịch sử hào hùng, trước nhân dân về việc đảm bảo toàn vẹn tự do dân tộc, về sự việc phát triển của đất nước, về hiệu lực và kết quả hoạt động của cỗ máy Nhà nước. Đảng chũm quyền vừa là tín đồ lãnh đạo, vừa là tín đồ đầy tớ thiệt trung thành của nhân dân.

Trong Di chúc, Người viết "Đảng ta là một Đảng nắm quyền... Phải duy trì gìn Đảng ta thật trong trắng, bắt buộc xứng đáng là bạn lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Quan điểm này của Hồ Chí Minh là sự vận dụng, phát triển sáng chế tạo lý luận Mác-Lênin về Đảng vô sản thứ hạng new. Người nhấn mạnh vấn đề “vấn đề gì có sợ hãi cho dân thì đề nghị hết sức tránh”. Mỗi cán bộ, đảng viên “rất nhiều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác bài toán phổ biến mang đến dân…”.

Đảng thế quyền, dân là chủ, Đảng yêu cầu mang “dân làm gốc”. Dân chỉ có thể làm công ty thực thụ Lúc có sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi người dân tmê mệt gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững bạo phổi là nhằm đảm bảo quyền làm công ty thực sự của mình. Tư tưởng và đầy đủ chỉ dẫn quý báu của Hồ Chí Minc về Đảng Cộng sản đất nước hình chữ S là mặt đường hướng, pmùi hương châm khoa học, cách mạng, để Đảng và nhân dân cả nước xây dựng Đảng trsống thành Đảng cách mạng chân chính, vững vàng dạn dĩ, có năng lực lãnh đạo, mức độ pk cao, để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng VN đi tới thành công.

Vận dụng sáng tạo cách nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản, Đảng ta đã ban hành các nghị quyết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số sự việc cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay nay”. Đây không đông đảo là nghị quyết cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần đồ vật XI của Đảng về lĩnh vực xây dựng Đảng mà còn là nghị quyết có trung bình chiến lược vào việc tiến hành Di huấn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minch về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về từ phê bình và phê bình; về việc đoàn kết, thống duy nhất vào Đảng. Việc tiến hành kết quả quyết nghị vừa là yêu cầu, vừa là trách nhiệm bức thiết, thường xuyên xuyên của mỗi tổ chức đảng, từng đảng viên, để Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn uống minh”.

(Dungnv -  Theo chuyên đề học tập và làm theo tnóng gương đạo đức Hồ Chí Minh)Chuyên mục: Phần Mềm