Anh chị em cho hỏi thăm game tank 1990 có chơi được trên Win 7 không? Nếu được ai có bản game đến e xin với. Cám ơn các ACE
*

Của chúng ta đây: http://chiplove sầu.biz/family/showthread.php?t=194490-mf-game-ban-xe-tank-4-nut-hoi-xua-day
*

*